Plaatsen tijdelijke reclameborden, bewegwijzering en tenten

Elke ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is verboden, tenzij schriftelijke en voorafgaande toelating door het college van burgemeester en schepenen.

De digitale aanvraag van een evenement via Eagle geldt als aanvraag voor deze vergunning indien je aangaf dat je gebruik wenst te maken van het openbaar domein. 

Plaatsen van een tent

Geef zeker ook via het aanvraagformulier door waar je een tent of een andere opstelling wil plaatsen. Hoe meer details, hoe beter.

Voor het plaatsen van voertuigen, tenten en kramen met het doel spelen of vermakelijkheden in te richten moet, voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid bekomen worden.

Plaatsen van reclameborden / banners

De aanvraag van een evenement geldt ook als aanvraag voor deze vergunning indien je aangaf dat je reclameborden wil plaatsen of banners wil ophangen.

Indien er voor het evenement geen digitale aanvraag moet worden ingediend, moet het plaatsen van de publiciteit aangevraagd worden via onderstaand document.

Reglement

 • De tijdelijke reclameborden, banners op nadars of herashekken zijn maximaal 2m hoog en 3,5m breed.
 • Deze borden mogen maximum 1 maand voor het evenement/activiteit geplaatst worden en moeten binnen 1 week na de activiteit terug weggenomen worden.
 • Openbare plaatsen waar publiciteit mag geplaatst worden in Oostrozebeke:
  • Ernest Brengierstraat (op de hoek van de Peloeze, aan de bank)
  • Wielsbekestraat (op het graspleintje aan de kerk, aan ingang sacristie)
  • Meulebekesteenweg (op het graspleintje t.h.v. pad naar de Mandelmeersen)
  • Stationsstraat (op het graspleintje in de bocht naar Verbindingsweg)
  • Tieltsteenweg (op het graspleintje aan kruispunt met Hoogleenstraat)
  • Centrum Ginste (aan de kerk)
 • Bij het tijdelijk plaatsen van reclameborden op privé-eigendom hou je er rekening mee dat dit geen belemmering vormt voor de verkeerszichtbaarheid.

Opgelet!

Alle onrechtmatig geplaatste reclameborden worden door de gemeentediensten verwijderd. Tijdelijke reclameborden die niet tijdig worden weggehaald, worden eveneens verwijderd door de gemeentediensten, op risico en op kosten van degene die ze plaatste/de opdrachtgever. Weggenomen borden/banners worden eigendom van de gemeente.

Plaatsen tijdelijke bewegwijzering

Het is verboden tijdelijke wegwijzers te plaatsen op of te bevestigen aan verkeersborden, verkeerslichten, rotondes en straatmeubilair, tenzij schriftelijke en voorafgaande machtiging door het college van burgemeester en schepenen. Wegwijzers opgesteld zonder machtiging worden ambtshalve, onmiddellijk weggenomen op kosten van diegene die ze geplaatst heeft. Indien de wegwijzers binnen de drie maanden niet worden afgehaald, worden ze vernietigd.

Indien je toelating hebt om wegwijzers te plaatsen, sta je zelf in voor het maken, plaatsen en verwijderen van deze tijdelijke bewegwijzering. Het plaatsen van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste tweeënzeventig uur voor het evenement doorgaat. Het verwijderen van de tijdelijke bewegwijzering doe je binnen de tweeënzeventig uur na het evenement.

De gemeente wordt in geen geval aansprakelijk gesteld voor de schade aan de borden of aan derden, als een gevolg van de opstelling of opstellingswijze van de borden. 
De gemeente wordt in geen geval aansprakelijk gesteld voor diefstal van de tijdelijke bewegwijzering.

Heb je geen toelating of overtreed je de opgelegde voorwaarden, dan kan de burgemeester de tijdelijke bewegwijzering laten verwijderen op kosten en risico van de overtreder. Bij dergelijke verwijdering worden de wegwijzers eigendom van de gemeente.