Carl Vereecke

Contact

Adres
Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
Tel.
056 67 11 66
GSM
0475 66 73 05
algemeen.directeur@oostrozebeke.be

Functies

  • Algemeen directeur

    De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

    De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst, en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

    De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald.