Overheidsopdrachten 2021 en 2022: delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen