Opvang van zieke kinderen

Via jouw ziekenfonds

Via jouw ziekenfonds kan je beroep doen op opvang voor jouw ziek kind. Dan komt er iemand bij jou thuis om voor jouw kind te zorgen. De oppasser neemt dan enkel taken voor zijn rekening die rechtstreeks te maken hebben met de ziekte van je kind: oppassen en verzorgen, toedienen van medicijnen, maaltijden toedienen, ...
Dikwijls moet dit wel 24 uur op voorhand aangevraagd worden. Er wordt ook een doktersattest gevraagd. Het aantal opvangbeurten kan ook beperkt zijn per kind per ziekteperiode.

Voor meer informatie, neemt je best contact op met uw ziekenfonds.

Via jouw werkgever

Enkele bedrijven bieden thuisoppas aan wanneer kinderen van werknemers ziek zijn. Zij hebben daarvoor een contract afgesloten met een verzekeringsmaatschappij.
Informeer je hierover bij jouw werkgever.