Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen en grachten

Gepubliceerd opdinsdag 31 aug 2021 om 10:30

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op de website www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen legden het juridisch statuut van de waterlopen vast. Die worden nu vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, enz...

Hoewel de waterloopbeheerders grote inspanningen hebben gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen, is het mogelijk dat het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeenkomt met de situatie op het terrein. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever (her)ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Geen computer of internettoegang? Dan kan u terecht op één van de pc’s in de bibliotheek.

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken. Dat kan via e-mail naar omgeving@oostrozebeke.be of op papier gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke.