Nog steeds ophokplicht

Gepubliceerd opdinsdag 10 mei 2022 om 09:06

De ophokplicht is nog steeds van kracht op het volledige Belgische grondgebied.

Met andere woorden: alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt (bijvoorbeeld netten spannen over de ren).

De meest actuele informatie over de vogelgriep kan je nalezen op onderstaande website".
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep