Belangrijke wijziging asbestinzameling op het recyclagepark

Gepubliceerd opmaandag 21 dec 2020 om 10:29

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Om onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. In het kader van dit afbouwplan werkt I.V.I.O. mee aan een veilige afbouw van asbest in onze regio. Vanaf 1 januari 2021 moet asbest verplicht verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark, dit om alle risico’s voor zowel bezoekers als personeel te beperken. Je kunt de asbestzakken vanaf 1 januari 2021 aankopen in alle I.V.I.O.-recyclageparken.