Minder Mobielen Centrale

 

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de Minder Mobielen Centrale, moet de klant:

  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke;
  • door hoge leeftijd, ziekte of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;
  • over een inkomen beschikken dat niet hoger is dan twee maal het bedrag van het leefloon van de categorie, waartoe hij/zij behoort;
  • lid zijn van de Minder Mobielen Centrale.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je aan 48 u. op voorhand.

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 12,00 euro. Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.