Maatschappelijke dienstverlening (steun/voorschotten/...)

De maatschappelijke dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.Om deze opdracht te vervullen biedt het OCMW verschillende vormen van dienstverlening aan.
Naast het verstrekken van informatie en advies en materiële vormen van dienstverlening verleent het OCMW ook financiële steun.
In bepaalde situatie kan het OCMW beslissen over de toekenning van financiële steun. Deze steun kan éénmalig zijn of voor langere tijd dit naargelang de situatie.
Wanneer de uitbetaling van je sociale uitkering op zich laten wachten kan het OCMW je een voorschot toekennen.

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • SIS-kaart;
  • alle nodige documenten die nuttig kunnen zijn om een duidelijk beeld te krijgen over uw financiële en sociale situatie en dit ter ondersteuning van uw hulpvraag.

Wat zijn de stappen?

De sociale dienst neemt je hulpvraag in ontvangst en voert het sociaal onderzoek waarna het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing neemt. Dit comité komt één keer per maand samen. In dringende situaties kan de OCMW-voorzitter beslissen.