Coronamaatregelen vertaald naar Oostrozebeke

Nieuwe maatregelen zijn van kracht vanaf middernacht op 28 oktober 2020. Voor Oostrozebeke betekent dit concreet:

Sport

 • Indoor sporten is enkel toegelaten voor kinderen jonger dan 13 jaar.
 • Alle sportlessen voor senioren worden geannuleerd.
 • Multimove: deze lessen werden hervat.
 • Petanque: max. 4 personen, samenscholingen vermijden!
 • Omnisportterrein en skatepark: max. 4 personen, samenscholingen vermijden!
 • Een mondmasker is verplicht voor alle +12 jarigen op speelterreinen en sporttereinen (petanque, skatepark ...)!

Socio-cultureel

 • De culturele infrastructuur wordt gesloten voor samenkomsten en evenementen van particulieren en verenigingen.
 • De lessen van Art’Iz gaan door. Specifieke afspraken worden gemaakt met leerkrachten, leerlingen en hun ouders.
 • Het loket van het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos” werkt met gesloten deuren: er wordt enkel op afspraak gewerkt.

Bibliotheek

 • Blijft open met toepassing van de maatregelen: beperkt aantal bezoekers, kom met max. 2 personen of 1 volwassene met kinderen, max. 30 minuten per bezoek.
 • De krantenhoek en de toiletten zijn gesloten.

Jeugd

 • De werking van onze jeugdverenigingen voor +12 jarigen werd stopgezet.

Senioren

 • De ontmoetingsruimte voor senioren is gesloten sinds 24 oktober 2020.

Bezoek aan gemeentehuis of sociaal huis enkel op afspraak

Hoe maak je een afspraak?

Midwestgemeenten werken nauw samen

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. De burgemeesters van de Midwest-gemeenten hebben zeer regelmatig overleg in het kader van corona-aanpak om de situatie binnen de regio op de voet te volgen. Samen met de andere burgemeesters hebben we een besluit genomen om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen een ruime regio in West-Vlaanderen en zorgt ervoor dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de lokale besturen onderling. Elke burgemeester neemt in een burgemeestersbesluit minstens volgende maatregelen op:

1. Verplicht mondmasker op zak

Er geldt een algemene verplichting dat iedereen binnen de gemeenten steeds een mondmasker op zak moet hebben wanneer hij/zich op het openbaar domein begeeft. Bij eventuele controle moet je kunnen aantonen dat je een mondmasker op zak hebt. Ook al bevind je je op dat moment op een rustige plek, soms kan het gebeuren – ook onverwachts – dat je in een drukkere omgeving terecht komt waar het dragen van een mondmasker verplicht of sterk aanbevolen is. Deze verplichting geldt niet voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

2. Verplicht dragen van een mondmasker

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

 • op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
 • in de omgeving (straten aanpalend aan de onderwijsinstelling waar een zone 30 van kracht is) van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs). Deze plicht geldt gedurende de gebruikelijke in- en uitloopmomenten van de onderwijsinstellingen.
Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones:
 • voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen;
 • voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps;
 • voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken);
 • voor beoefenaars van een sportactiviteit.

3. Het is verboden op openbaar domein om drank ter plaatse te nuttigen.

Het gemeentebestuur rekent volop op de burgerzin van de Oostrozebekenaren om deze richtlijnen strikt op te volgen. 

Alle federale en Vlaamse maatregelen zijn eveneens van toepassing in Oostrozebeke.

Samen staan we sterk!

Provinciale maatregelen

Hoe vier je coronaproof de feestdagen?

 • je kan kerst en nieuwjaar vieren met jouw gezin, uitgebreid met maximum één knuffelcontact.
 • elke persoon binnen jouw gezin mag één knuffelcontact hebben, maar ze mogen niet gelijktijdig uitgenodigd worden.
 • als je alleenstaand bent, kan je op 24 OF 25 december jouw knuffelcontact uitnodigen samen met een tweede persoon waarvan je 1,5 meter afstand houdt.
 • je kan een wandeling maken buiten met max. 4 personen of met de leden van jouw gezin (ook als je binnen jouw gezin met meer dan 4 personen bent).  Als je niet onder hetzelfde dak woont, dan hou je een afstand van 1,5 meter tov elkaar.
 • je kan buiten in jouw tuin - al dan niet met een vuurkorf, een winterbarbecue of een terrasverwarming - afspreken met max. 4 personen.  De voorwaarde is wel dat je jouw tuin kan bereiken zonder door jouw woning te gaan.
 • kinderen tot en met 12 jaar, worden niet meegerekend in de max. 4 personen.

Vuurwerk, wensballonnen, kerstboomverbrandingen... zijn verboden.  Dit verbod is opgelegd om de zorgsector niet extra te belasten met brandwonden en andere verwondingen die zich sowieso jaarlijks hierbij voordoen.

Wat kan in de kerstvakantie?

Reizen naar het buitenland en zeker naar een rode zone, wordt afgeraden. Wie dit toch doet moet 48 uur voor zijn of haar terugkomst, per lid van het gezin, een zogenoemd passagier localisatie formulier invullen. Bovendien moet men daarna in quarantaine. Dit betekent dat  je in afwachting van je verplichte test op dag 7 na je terugkomst, als voorzorg in afzondering blijft. Blijkt je test, negatief, dan mag je uit quarantaine. Is je test positief dan ga je voor 7 dagen in isolatie. Kinderen onder de 6 jaar gaan ook in quarantaine voor in totaal 10 dagen na de terugkomst maar moeten zich niet laten testen.

In België op vakantie gaan, kan met de leden van uw gezin of als alleenstaande, uitgebreid met één knuffelcontact. 

Wie naar de kust komt, geven we de volgende adviezen mee:

 • bekijk de druktebarometer voor je vertrekt;
 • bekijk de website van de kustgemeente waar je naartoe gaat om na te gaan waar de mondmaskerplicht geldt;
 • weet dat op de zeedijk (waar die binnen de bebouwde kom ligt) een mondmasker verplicht is tijdens de kerstvakantie.


In West-Vlaanderen geldt dat je steeds een mondneusmasker bij jou moet hebben.

Huisvuil en afval

 • De ophalingen huisvuil, PMD, papier en karton wijzigen niet.
 • Alle recyclageparken in Vlaanderen zijn sinds 7 april terug open. Er gelden strenge maatregelen en beperkingen. Stel niet noodzakelijke bezoeken best uit.

Allerlei

 • De markt op vrijdag in Oostrozebeke gaat door.
 • De voedingszaken blijven toegankelijk. Hou je rekening met 1,5 m afstand, ook bij het aanschuiven aan de kassa.
 • Contacteer enkel de huisarts of spoedgevallendienst bij ernstige gezondheidsproblemen.
Specifieke informatie voor Oostrozebeke vind je terug op deze website of via onze digitale kanalen.

Wij vragen onze inwoners om deze informatie te delen met familie, vrienden en buren die geen toegang hebben tot internet.

7 gouden regels om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen: 

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 6. Vermijd handen geven.
 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.