Overzicht corona maatregelen in Oostrozebeke

Bijkomende maatregelen in Oostrozebeke

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. De burgemeesters van de Midwest-gemeenten hebben zeer regelmatig overleg in het kader van corona-aanpak om de situatie binnen de regio op de voet te volgen. Op 21 augustus 2020 hebben ze samen een besluit genomen.

Midwestgemeenten werken nauw samen

Samen met de andere burgemeesters hebben we een besluit genomen om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen een ruime regio in West-Vlaanderen en zorgt ervoor dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de lokale besturen onderling. #iedereenmee

De federaal opgelegde huidige maatregelen kan je altijd nalezen op deze algemene website over corona.

Elke burgemeester neemt in een burgemeestersbesluit minstens volgende maatregelen op:

1. Verplicht mondmasker op zak

Er geldt een algemene verplichting dat iedereen binnen de gemeenten steeds een mondmasker op zak moet hebben wanneer hij/zich op het openbaar domein begeeft. Bij eventuele controle moet je kunnen aantonen dat je een mondmasker op zak hebt. Ook al bevind je je op dat moment op een rustige plek, soms kan het gebeuren – ook onverwachts – dat je in een drukkere omgeving terecht komt waar het dragen van een mondmasker verplicht of sterk aanbevolen is. Deze verplichting geldt niet voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

2. Verplicht dragen van een mondmasker

Binnen alle gemeenten geldt er een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op volgende plaatsen: 

 • op alle publieke en private parkings van winkel- en tuincentra, sportcentrum, supermarkten, woon- en zorgcentrum...
 • in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen.
 • in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht voor: 

 • Personen die met een medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
 • Inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
 • Beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken)
 • Beoefenaars van een sportactiviteit.

3. Evenementen

 • Voor alle evenementen geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020). Het dragen van mond- en neusbescherming is verplicht op alle evenementen behoudens tijdens het nuttigen van eten en drinken.
 • Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020. 

Het gemeentebestuur rekent volop op de burgerzin van de Oostrozebekenaren om deze richtlijnen strikt op te volgen. 

Samen staan we sterk!

 

Bezoek aan gemeentehuis of sociaal huis enkel op afspraak

Hoe maak je een afspraak?

Kinderopvang en scholen

Buitenschoolse kinderopvang "De Wiemkes" 

De Federale en Regionale instructies worden gevolgd.

 • De buitenschoolse kinderopvang blijft open.
 • Er wordt aangeraden om alternatieven te zoeken voor het brengen en afhalen van het kind, wanneer de grootouders dit gewoonlijk doen.
 • Het wordt zoals altijd ook sterk afgeraden om zieke kinderen naar school of de kinderopvang te brengen.
 • Binnen de opvang worden de tips om besmetting te voorkomen toegepast.

Zorg

Woonzorgcentrum Rozenberg

Contacteer ons voor meer info:

 • 056 67 14 95
 • Bij onbereikbaarheid op het vaste nummer is het woonzorgcentrum te bereiken via gsm :
  onthaal wzc: 0478 76 60 17
  verpleegafdeling: 0478 76 60 18

Thuiszorg

De service van thuiszorg blijven we verderzetten. 

Bijkomende maatregelen

Huisvuil en afval

 • De ophalingen huisvuil, PMD, papier en karton wijzigen niet.
 • Alle recyclageparken in Vlaanderen zijn sinds 7 april terug open. Er gelden strenge maatregelen en beperkingen. Stel niet noodzakelijke bezoeken best uit.

Allerlei

 • De markt op vrijdag in Oostrozebeke gaat door.
 • De voedingszaken blijven toegankelijk. Hou je rekening met 1,5 m afstand, ook bij het aanschuiven aan de kassa.
 • Contacteer enkel de huisarts of spoedgevallendienst bij ernstige gezondheidsproblemen.
Specifieke informatie voor Oostrozebeke vind je terug op deze website of via onze digitale kanalen.

Wij vragen onze inwoners om deze informatie te delen met familie, vrienden en buren die geen toegang hebben tot internet.

Wat kan je doen?

7 gouden regels om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen: 

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 6. Vermijd handen geven.
 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.