Overzicht corona maatregelen in Oostrozebeke

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Oostrozebeke wil het risico om het coronavirus te verspreiden door menselijk contact zoveel mogelijk beperken. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en de persoonlijke hygiëne kan je verschillende tips toepassen die jouw contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van de dokters en ziekenhuizen en help je mee om de kwetsbare personen te beschermen.

Wij vragen iedereen om de maatregelen, die de federale regering de voorbije dagen heeft afgekondigd, goed op te volgen. Samen kunnen we levens redden! De digitale wereld biedt heel wat mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden zonder fysiek samen te komen.

In navolging van het overleg met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé besliste het schepencollege van Oostrozebeke in samenspraak met de verschillende diensten van het gemeente- en OCMW-bestuur om extra maatregelen te nemen. 

Bezoek aan gemeentehuis of sociaal huis enkel op afspraak

Alle openingsuren werden aangepast en de medewerkers werken zoveel mogelijk van thuis. De diensten blijven bereikbaar per telefoon of mail.

De deuren van het gemeentehuis en het sociaal huis zijn gesloten. Er wordt enkel gewerkt met voorafgaande afspraken.

We blijven verder zo goed mogelijk voorzien in alle noodzakelijke dienstverlening voor onze burgers. Je kan voor alle diensten enkel langskomen na voorafgaande afspraak of voor dringende zaken aanbellen aan de voordeur. 

Hoe maak je een afspraak?

Neem telefonisch contact op tussen 9 u. en 12 u. Indien mogelijk wordt de dienstverlening telefonisch of digitaal geregeld. Niet dringende dienstverlening kan uitgesteld worden.

De telefoonnummers van het gemeentehuis en het sociaal huis staan in het infoblad en op de gemeentelijke website.

 • voor het gemeentehuis: 056 67 11 20
 • voor het sociaal huis: 056 67 11 50

Activiteiten 

Activiteiten georganiseerd door het gemeente - of OCMW-bestuur worden geannuleerd.

 • Ijsschaatsen op woensdag 18 maart 2020
 • Infovergaderingen dorpskernvernieuwing (doortocht N357) op 16 en 23 maart 2020
 • De opendeurdag Hof van Geve op zaterdag 21 maart 2020
 • Halfvastenkermis op 28 en 29 maart 2020
 • Info avond over zwaluwen op maandag 30 maart 2020
 • Breimoment senioren op donderdag 2 april 2020
 • Alle SWAP-activiteiten tussen 6 en 19 april 2020
 • Sportkampen tussen 6 en 10 april 2020
 • Soccerkids: voetbalstage tussen 14 en 17 april 2020
 • Dolle donderdag op donderdag 16 april 2020
 • Filmvoorstelling senioren op maandag 20 april 2020
 • Buitenspeeldag op woensdag 22 april 2020
 • Start to run vanaf donderdag 23 april 2020
 • Kijk! Ik fiets! op zaterdag 25 april 2020
 • Kleuterturnen en multimove, seniorensportlessen, looptraining, sportklassen, ...
 • Vergaderingen van adviesraden bij niet dringende punten
 • Ontmoetingsruimte senioren: tijdelijk gesloten
 • Klusjesdienst: tijdelijk stopgezet, enkel dringende situaties
 • Dienstenonderneming en dienstenwinkel: enkel hulp in dringende situaties
 • Minder mobielen centrale: enkel heel dringende ritten worden nog uitgevoerd

Activiteiten die gepland stonden in de Ginstezaal worden geannuleerd. Het zaalcomité neemt contact op met deze organisatoren.

Openbare gebouwen

Het besluit van de gouverneur wordt gevolgd en alle indoor evenementen worden verboden. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 19 april 2020. 

Het gemeentebestuur sluit sportcentrum "De Mandelmeersen", gemeenschapscentrum "O.C. Mandelroos", gemeenschapszaal "Tjuf",  jeugdhuis " 't Ipperste" en bibliotheek "'t Kraaiennest".

Kinderopvang en scholen

Buitenschoolse kinderopvang "De Wiemkes" 

De Federale en Regionale instructies worden gevolgd.

 • De buitenschoolse kinderopvang blijft open als voor- en naschoolse kinderopvang en op woensdagnamiddag.
 • Er wordt aangeraden om alternatieven te zoeken voor het brengen en afhalen van het kind, wanneer de grootouders dit gewoonlijk doen.
 • Het wordt zoals altijd ook sterk afgeraden om zieke kinderen naar school of de kinderopvang te brengen.
 • Binnen de opvang worden de tips om besmetting te voorkomen toegepast.

Scholen

Alle lessen worden opgeschort en de Oostrozebeekse scholen zorgen voor opvang. De scholen communiceren hierover met de ouders. Voor specifieke vragen neem je contact op met de school van je kind.

Kunstacademie Art'Iz sluit eveneens de deuren. Art’Iz zorgt niet voor naschoolse opvang. De academie is gesloten voor het publiek. Dat geldt voor de hoofdschool en alle vestigingsplaatsen. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart 2020 om 24 u. en duurt tot en met 19 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door. Ouders en leerlingen worden verwittigd.

De lessen van de Techniekacademie gaan voorlopig niet meer door. Na de Paasvakantie wordt de situatie herbekeken en wordt hierover gecommuniceerd.

Zorg

Woonzorgcentrum Rozenberg

Oostrozebeke wil geen risico nemen en vaardigt daarom een bezoekersverbod af met uitzondering in bepaalde situaties.  

De toegangsdeur is gesloten.

Contacteer ons gerust voor meer info:

 • 056 67 14 95
 • Bij onbereikbaarheid op het vaste nummer is het woonzorgcentrum te bereiken via gsm :
  onthaal wzc: 0478 76 60 17
  verpleegafdeling: 0478 76 60 18

Thuiszorg

De service van thuiszorg blijven we verderzetten. 

Bijkomende maatregelen

Huisvuil en afval

 • De ophalingen huisvuil, PMD, papier en karton wijzigen niet.
 • Alle recyclageparken in Vlaanderen werden gesloten, maar gaan vanaf 7 april terug open. Er gelden strenge maatregelen en beperkingen. Stel niet noodzakelijke bezoeken best uit.

Allerlei

 • De markt op vrijdag in Oostrozebeke gaat in die periode NIET meer door.
 • De voedingszaken blijven toegankelijk. Hou je rekening met 1,5 m afstand, ook bij het aanschuiven aan de kassa.
 • Contacteer enkel de huisarts of spoedgevallendienst bij ernstige gezondheidsproblemen.
 • Het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt werkt met een bezoekbeperking.
 • De federale richtlijnen zijn van kracht. Als lokale overheid moeten wij deze volgen en uitvoeren. Heb je een vraag, ga dan zeker eens kijken op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ of contacteer het federaal noodnummer: 0800 14 689.

Actuele informatie

 • op de website: www.info-coronavirus.be.
 • via telefoon: 0800 14 689 voor openbare orde 
 • via telefoon: 0800 12 033 voor economie.
Specifieke informatie voor Oostrozebeke vind je terug op deze website of via onze digitale kanalen.

Wij vragen onze inwoners om deze informatie te delen met familie, vrienden en buren die geen toegang hebben tot internet.

Wat kan je doen?

7 gouden regels om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen: 

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 6. Vermijd handen geven.
 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.