Coronamaatregelen in Oostrozebeke

Overlegcomité 11 mei 2021

Het Overlegcomité kwam op dinsdag 11 mei 2021 samen. Daar werd beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Twee belangrijke pijlers voor het zomerplan

Het plan is gebaseerd op enerzijds de vaccinatiegraad en anderzijds de situatie op de afdeling intensieve zorgen. Dit zijn twee belangrijke voorwaarden om onderstaande versoepelingen door te voeren.

Vanaf 9 juni 2021

 • De horeca mag binnen weer mensen ontvangen. Je mag per 4 of één huisgezin aan een tafel zitten en die tafels moeten 1,5 meter van elkaar staan. Binnen mogen cafés en restaurants tussen 8 u. en 23.30 u. mensen ontvangen. Voor de terrassen wordt het sluitingsuur op 23.30 u. gelegd.
 • Elk gezin mag thuis vier personen uitnodigen, deze moeten niet uit hetzelfde gezin komen. Kinderen onder twaalf jaar tellen niet mee.
 • Bowlingzalen, casino's, tropische zwembaden, bioscopen, fitnesscentra, publieke sauna's mogen weer open. Ook voor de binnenruimtes van dierentuinen en pretparken is dat het geval.
 • Binnenevenementen (concerten, theatervoorstellingen, musicals…) worden mogelijk met 200 zittende aanwezigen, mits gebruik van mondmasker. Voor buitenactiviteiten wordt de maximumcapaciteit verhoogd naar 400 personen.
 • Erediensten, huwelijksplechtigheden en begrafenissen mogen met 100 mensen binnen en met 200 buiten.
 • Op feesten en recepties mogen alles samen 50 mensen aanwezig zijn, volgens de regels van de horeca.
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Maximum 20 procent van de werknemers mag op hetzelfde moment aanwezig zijn.
 • Niet-professionele sporten mogen met 50 mensen tegelijk binnen en met 100 mensen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
 • Jeugdkampen en -activiteiten mogen met 50 mensen tegelijk doorgaan, weliswaar nog zonder overnachting.

Vanaf 1 juli 2021

 • Winkelen kan opnieuw zonder beperkingen. De limiet van maximum 30 minuten valt weg. Je zal ook met meer dan 2 kunnen winkelen.
 • De maximumcapaciteit voor evenementen wordt verhoogd: maximum 2 500 aanwezigen buiten, 2 000 personen zittend binnen.
 • Verdere versoepeling van de regels omtrent thuiswerken. Het is dan niet langer verplicht, maar sterk aangeraden.
 • Niet-professioneel sporten mag weer zonder beperkingen.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Op feesten en recepties mogen tot 100 mensen samen binnen, volgens de regels van de horeca.

Vanaf 30 juli 2021

 • Op indoor evenementen mogen maximaal 3 000 mensen aanwezig zijn, buiten ligt dat maximum op 5 000.
 • Op feesten en recepties mogen tot 250 mensen samen binnen, volgens de regels van de horeca.
 • Jeugdkampen en -activiteiten mogen met 200 mensen tegelijk doorgaan, met overnachting.

Vanaf 13 augustus 2021

 • Grotere evenementen, zoals festivals, met meer dan  5 000 aanwezigen buiten zijn mogelijk. De aanwezigen moeten daarvoor een bewijs van vaccinatie of een negatieve test kunnen voorleggen.

Vanaf 1 september 2021

 • Het is de bedoeling om vanaf 1 september het schooljaar te kunnen herstarten met een minimum aan regels. Bedoeling is om de bestaande beperkingen maximaal op te heffen.

Meer info: www.info-coronavirus.be  

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilig afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven.

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

Tot slot: laat je vaccineren.

Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Bezoek aan gemeentehuis of sociaal huis enkel op afspraak

Hoe maak je een afspraak?

Midwestgemeenten werken nauw samen

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. De burgemeesters van de Midwest-gemeenten hebben zeer regelmatig overleg in het kader van corona-aanpak om de situatie binnen de regio op de voet te volgen. Samen met de andere burgemeesters hebben we een besluit genomen om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen een ruime regio in West-Vlaanderen en zorgt ervoor dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de lokale besturen onderling. Elke burgemeester neemt in een burgemeestersbesluit minstens volgende maatregelen op:

1. Verplicht mondmasker op zak

Er geldt een algemene verplichting dat iedereen binnen de gemeenten steeds een mondmasker op zak moet hebben wanneer hij/zich op het openbaar domein begeeft. Bij eventuele controle moet je kunnen aantonen dat je een mondmasker op zak hebt. Ook al bevind je je op dat moment op een rustige plek, soms kan het gebeuren – ook onverwachts – dat je in een drukkere omgeving terecht komt waar het dragen van een mondmasker verplicht of sterk aanbevolen is. Deze verplichting geldt niet voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

2. Verplicht dragen van een mondmasker

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

 • op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
 • in de omgeving (straten aanpalend aan de onderwijsinstelling waar een zone 30 van kracht is) van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs). Deze plicht geldt gedurende de gebruikelijke in- en uitloopmomenten van de onderwijsinstellingen.
Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones:
 • voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen;
 • voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps;
 • voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken);
 • voor beoefenaars van een sportactiviteit.

3. Het is verboden op openbaar domein om drank ter plaatse te nuttigen.

Het gemeentebestuur rekent volop op de burgerzin van de Oostrozebekenaren om deze richtlijnen strikt op te volgen. 

Alle federale en Vlaamse maatregelen zijn eveneens van toepassing in Oostrozebeke.

Samen staan we sterk!

Huisvuil en afval

 • De ophalingen huisvuil, PMD, papier en karton wijzigen niet.
 • Alle recyclageparken in Vlaanderen zijn sinds 7 april terug open. Er gelden strenge maatregelen en beperkingen. Stel niet noodzakelijke bezoeken best uit.

Allerlei

 • De markt op vrijdag in Oostrozebeke gaat door.
 • De voedingszaken blijven toegankelijk. Hou je rekening met 1,5 m afstand, ook bij het aanschuiven aan de kassa.
 • Contacteer enkel de huisarts of spoedgevallendienst bij ernstige gezondheidsproblemen.
Specifieke informatie voor Oostrozebeke vind je terug op deze website of via onze digitale kanalen.

Wij vragen onze inwoners om deze informatie te delen met familie, vrienden en buren die geen toegang hebben tot internet.

7 gouden regels om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen: 

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 6. Vermijd handen geven.
 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.