Landschaps(bedrijfs)plannen

Je woont landelijk en je hebt een aanzienlijk terrein zoals een weide, een akker, een braakliggend stuk of een grote tuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen, fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten. Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, een ontwerp van een plan, het aanleveren van plantgoed tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.

De provincie zet samen met verschillende gemeenten van het Stad-Land-schap al jaren in op landschapsverfraaiing in ’t West-Vlaamse hart. Met het instrument 'landschaps(bedrijfs)plan’ heeft de provincie al menig landbouwer en plattelandsbewoner ondersteund bij de aanplant van een boomgaard of een houtkant, het graven van een poel, het ophangen van nestkasten,….

Voorbeelden

Het doel van zo’n landschaps(bedrijfs)plan is om het landschap te verfraaien, niet alleen voor de eigenaar van het terrein, maar ook voor de buurtbewoners op het platteland en voor de recreant die er voorbij fietst of wandelt. Wat omvat zo’n plan? Voorbeelden zijn de aanplant van meidoornhagen als afbakening van je perceel, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een veedrinkpoel, knotwilgen langs de beek …

Hoe gaat het in z’n werk?

Wie een terrein heeft dat landelijk gelegen is,  kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een landschaps(bedrijfs)plan. Een landschapsarchitect stelt in nauw overleg met de eigenaar een gratis plan op. Afhankelijk van je situatie wordt de uitvoering kosteloos aangeboden of sterk betoelaagd.

Na het planten … het echte werk: het onderhoud! Ook hier maakt de landschapsconsulent je wegwijs in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning (bijvoorbeeld nazorg in het kader van de landschapsbedrijfsplan, de knotploeg, beheersovereenkomsten, gemeentelijke subsidies,…). 

Interesse?

Benieuwd op welke ondersteuning voor landschapsverfraaiing jij kan rekenen? De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart zoekt het graag voor je uit! 

Alle info bij Pieter Blontrock, Landschapsconsulent Midden-West-Vlaanderen. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer 051 26 14 42 of via pieter.blontrock@west-vlaanderen.be.