Landschapsplannen

Kom jij in aanmerking voor een landschapsplan?

Je woont landelijk en je hebt een weide, een akker, een braakliggend stuk of een grote landschapstuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen, fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten. Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning van Stadlandschap West-Vlaamse hart en de provincie. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, een ontwerp van een plan, het aanleveren van plantgoed tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.

De provincie zet samen met de 17 gemeenten van het Stadlandschap al jaren in op landschapsverfraaiing en biodiversiteit in het West-Vlaamse hart. Met het instrument 'landschapsplan' hebben ze al menig landbouwer en plattelandsbewoner ondersteund. Hieronder enkele voorbeelden van wat zo'n landschapsplan kan omvatten:

  • hoogstamfruitboomgaard
  • solitaire bomen (vb. schaduwbomen in een graasweide)
  • een houtkant
  • een (gemengde) haag
  • een bomendreef
  • knotwilgen langs de beek
  • het graven van een poel
  • een bloemenweide 
  • ophangen van nestkasten
  • ...

Hoe gaat het in z'n werk?

Wie een terrein heeft dat landelijk gelegen is, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een landschapsplan. Een landschapsconsulent stelt in nauw overleg met de eigenaar een gratis plan op. Afhankelijk van je situatie (ligging, landbouwer of particulier,...) wordt de uitvoering van het landschapsplan sterk betoelaagd of zelfs kosteloos aangeboden.

Na het planten … het echte werk: het onderhoud! Ook hier maakt de landschapsconsulent je wegwijs in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning (vb. nazorg in het kader van de landschapsbedrijfsplan, de knotploeg, beheerovereenkomsten, …). 

Interesse?

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor een landschapsplan? De landschapsconsulent van het West-Vlaamse hart zoekt het graag voor je uit!
Contacteer hen via onderstaand mailadres of telefoonnummer. 

Pieter Blontrock en Wouter Goffin
Landschapsconsulenten van het West-Vlaamse hart
051 27 55 50 - westvlaamsehart@west-vlaanderen.be