Landschappelijke inkleding bedrijven

Om bedrijven beter te integreren in de woonomgeving en het landschap is een gemeentelijk reglement van toepassing. Dit reglement heeft tot doel nieuwe bedrijfsgebouwen te integreren in een zowel bebouwde als onbebouwde omgeving en is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen. Een nieuw bedrijfsgebouw moet zowel harmonisch opgenomen worden in het omringend landschap als in harmonie te zijn met de bijhorende andere bebouwing.

Volgende gebouwen zijn onderworpen aan de verordening en moeten afgeschermd worden met een groenscherm bestaande ui streekeigen boom – en struiksoorten. 

 • varkens – en pluimveestallen
 • landbouw – en industriële loodsen
 • serres
 • mestvaalten
 • schuilhokken
 • sleufsilo’s en soortgelijke constructies die worden opgericht

Wat kost het?

Het beplantingsplan maakt deel uit van de bouwaanvraag. Voor het verzekeren van de uitvoering van het aanleggen van groenschermen of aanplantingen, die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning, stelt de bouwheer een borgtocht, waarvan het bedrag bepaald is op 7,50 euro per strekkende meter, met een minimum van 500,00 euro. Voor de bepaling van borgtocht geldt het aantal lopende meter in te kleden bedrijfsgebouw(en) en niet het effectieve aantal lopende meter groenscherm.

Wat breng je mee?

Bij de bouwaanvraag worden de traditionele bouwplannen aangevuld met een ‘beplantingsplan’ (minstens in 4 exemplaren). Het beplantingsplan is minstens op schaal 1/500 opgemaakt en bevat minimaal volgende gegevens:

De inplanting van de gebouwen en het groenscherm

 • De juiste afmetingen (grondoppervlakte) en de ligging t.o.v. de gebouwen 
 • Een plantenlijst met:
  • De juiste locatie van de planten
  • De volledige wetenschappelijke naam van de planten
  • Het juiste aantal planten per soort
  • Het type beplanting (hoogstammen, heesters…)
  • De plantmaat (minimaal 8/10 voor hoogstammen, minimaal 60/90 voor struiken of bosgoed)
  • De plantafstand

Wat zijn de stappen?

Het beplantingsplan moet samen met de bouwaanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur. Het plan wordt ter advies aan de gemeentelijke milieudienst voorgelegd. In geval van ontoereikende plannen wordt het bouwdossier als onvolledig beschouwd. Een stedenbouwkundige vergunning wordt niet afgeleverd vooraleer een bewijs van storting van de borgsom in de gemeentekas is geleverd. Het groenscherm moet aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de werken.  De borgsom wordt terugbetaald als het groenscherm is aangeplant conform het beplantingsplan en dit bevestigd wordt door een controle door het gemeentebestuur. De bouwheer doet zelf de aanvraag tot terugbetaling van de borgsom.

Wat krijgt je?

Een goedgekeurd beplantingsplan dat mede deel uit maakt van de stedenbouwkundige vergunning.