Kriekestraat

Het OCMW bezit 4 woningen gelegen in de Kriekestraat.
Inschrijvingen, toewijzingen en beheer gebeurt via de sociale huisvestingsmaatschappij 'Mijn Huis', Marktstraat 80 te 8530 Harelbeke.