Klachten en hinder

Meldpunt milieudelicten en milieuklachten

Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten betreffende een milieuverstoring, betreffende een probleem van geluids-, geur-, stof- rook- of lichthinder of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

De dienst vergunningen en ruimtelijk beleid van de gemeente is het centraal meldpunt en staat in voor het registreren van deze milieuklachten in samenwerking met de politie. Bezwaren ontvangen door de gemeentelijke dienst vergunningen en ruimtelijk beleid naar aanleiding van een openbaar onderzoek (voor bijvoorbeeld milieuvergunningsaanvraag) worden in principe niet opgenomen als milieuklacht, tenzij de informatie ook nuttig is los van de beslissing waarover het openbaar onderzoek werd georganiseerd. De gemeentelijke dienst vergunningen en ruimtelijk beleid en de politie sturen de door hen ontvangen milieuklachten door naar elkaar en eventueel ook naar de bevoegde overheid en de burgemeester.

Het centraal meldpunt voor milieuklachten

Milieuklachten voor Oostrozebeke kunnen gemeld worden aan de deskundige omgeving: telefonisch tijdens de kantooruren of permanent via e-mail. Bij afwezigheid kan je jouw melding doen aan het "front office" (dienst burgerzaken) of via de meldingskaart op de website. 

Klachten kunnen eveneens permanent gemeld worden in persoon aan het centraal onthaal of wijkbureau van de politiezone M.I.D.O.W. Buiten de kantooruren kunnen dringende klachten telefonisch gemeld worden op het 101 nummer.