Kapwerken park "De Visscherie"

Gepubliceerd opwoensdag 19 jul 2023 om 08:33

Gemeentebestuur Oostrozebeke streeft er met de ontwikkeling van site “De Visscherie” naar om in de nabije toekomst een mooi, biodivers én veilig park te openen in haar centrum. We wensen een aangenaam park aan te leggen voor onze inwoners en willen hierbij alle kansen geven aan fauna en flora.

Op heden is het park niet veilig genoeg om open te stellen en dit mede door de aanwezigheid van diverse overkaprijpe bomen. Er zijn daardoor kap- en dunningswerken nodig. Deze werken zullen ongetwijfeld de aanblik van het centrum veranderen, maar komen op lange termijn iedereen ten goede.

Welke bomen?

Op de gronden in Park “De Visscherie” die in handen zijn van het gemeentebestuur zullen 29 hoogstammige bomen* worden gerooid, waarvan 18 overkaprijpe Canadese populieren. 
De andere 11 hoogstammige bomen worden gerooid in functie van de groei van geselecteerde toekomstbomen, n.a.v. ziektes en/of veiligheid.

De selectie van de te rooien bomen en de toekomstbomen werd gemaakt in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bij hen werd een kapmachtiging aangevraagd en verkregen.

Een deel van de bomen wordt volledig gerooid, een ander deel wordt “ecologische gekapt”. Dit houdt in dat enkele meters van de stam blijven staan. 
Deze stammen vormen een ideale woonplaats en/of voedingsbodem voor diverse insecten, vogels, zwammen, …

Door de beperkte ruimte op de site zal een groot deel van het vrijgekomen hout worden afgevoerd. Een deel van het dode hout blijft ter plaatse, gezien dit hout een belangrijke ecologische functie vervult.

Wanneer?

De start van de werken staat ingepland op 16 augustus 2023. De werken kunnen tijdelijk wat (geluids)hinder en extra (vracht)bewegingen met zich meebrengen.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werken? Neem dan contact op met de dienst facility via projecten@oostrozebeke.be of via 056 67 11 83.

Wat na de kap?

In samenspraak met ANB worden de gerooide bomen niet opnieuw aangeplant. Dit omwille van de aanwezigheid van jonge bomen en struiken in de onderlaag.
Door de kap zullen deze bomen en struiken meer licht en ruimte krijgen om de volgende bomenlaag te vormen. 

Park “De Visscherie” zal pas in een volgende fase verder ontwikkeld en aangelegd worden. In die fase zullen her en der op het terrein nieuwe bomen worden voorzien.

De zone rond de walgracht zal worden afgesloten om het groen er voldoende groeikansen te bieden.
De walgracht en het eilandje blijven tot heden in privaat bezit en zijn dus niet toegankelijk voor het grote publiek.

*hoogstammige bomen = bomen met een omtrek van > 1,00 meter.