Horecaplan coronacrisis

Met een beetje geluk mag de horeca op 8 juni 2020 opnieuw de deuren openen.

Om alle zaken in Oostrozebeke de kans te geven evenveel volk te ontvangen als voor corona heeft het gemeentebestuur een horecaplan uitgewerkt. Waar dat kan, komt een terras of worden bestaande terrassen uitgebreid en gespreid.

Volgens het artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 15 mei 2020 wordt een exitstrategie uit de coronamaatregelen uitgestippeld, waarbij bepaalde sectoren gefaseerd hun beroepsactiviteiten terug kunnen opstarten vanaf 18 mei 2020 en andere (zoals de horeca) wellicht op een later tijdstip.

Bij deze opstart moeten de winkels, bedrijven en ondernemingen diverse maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (cf. artikel 1, §§2 en 3), bij zover dat het voor deze winkels, bedrijven en ondernemingen niet evident is om in eigen uitbating hun activiteiten te organiseren en dat zij moeten uitwijken buiten de uitbating naar het openbaar domein.

Het is dan ook noodzakelijk en wenselijk dat de gemeente zelf ook een reglement afkondigt hoe en onder welke voorwaarden winkels, bedrijven en ondernemingen een aanvraag tot inname van het openbaar domein kunnen indienen. Het reglement zal enkel gelden zolang de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zullen gelden.

Dit gemeentelijk algemeen reglement is geldig voor elke inname van het openbare domein tijdens de periode van de gefaseerde federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

De inname van het openbaar domein is de compensatie voor het verlies van ruimte en capaciteit in de winkel, het bedrijf, de onderneming ingevolge de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Hoe aanvragen?

Elke winkel, bedrijf of onderneming kan bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen via de website, zodra bijkomende verkeersmaatregelen nodig zijn voor de organisatie van de openbare weg en voor het verkeer.

Enkele bijzondere voorwaarden om in acht te nemen:

  • Verzekeren van een vrije doorgang van 1,5 m voor het aanwezig voetpad;
  • Afbakening van de ingenomen ruimte;
  • Voldoende signaleren van de ingenomen ruimte;
  • Correct gebruik van de ingenomen ruimte met mogelijkheid tot intrekking van de toelating ingeval van inbreuken en niet naleven van de afspraken;
  • Specifieke voorschriften m.b.t. terrassen, terrasafbakeningen, terrasmeubilair, terrasschermen, maken van publiciteit en gebruiken van terrasdecoraties.

De aanvrager zal geen retributie noch enige taks op het gebruik van het openbaar domein aangerekend worden zolang de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 al dan niet afgezwakt blijven gelden.