Hemelwater- en droogteplan

De klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in neerslagpatronen. Voor Vlaanderen betekent dat meer regen in de winter, met als gevolg hogere waterstanden in beken en rivieren. In de zomer zal er minder neerslag vallen, waardoor de bodem verder verdroogt. De buien die zich dan voordoen, zullen intenser worden, wat we nu al beginnen te merken. Twee factoren maken Vlaanderen extra kwetsbaar voor overstromingen:

  • De hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen (470 inwoners/ha), en resulterende hoge verhardingsgraad, waardoor de mogelijkheid tot infiltratie sterk beperkt wordt.
  • Het hoog percentage aan riolen die nog zowel afval- als regenwater transporteren. Deze leidingen kunnen onmogelijk het volume water slikken dat bij zeer hevige buien valt, waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. De Vlaamse overheid legt een zo groot mogelijke scheiding tussen afval- en hemelwater op.

Het plan

Het opgestelde hemelwater- en droogteplan is een langetermijnvisie op hoe het watersysteem van de gemeente zou moeten evolueren.
 
In het plan worden typestraten gedefinieerd en kansen voor regenwater gelokaliseerd (o.a. voor ontharding, hergebruik en infiltratie), die de gemeente Oostrozebeke in staat stellen om bij toekomstige projecten terug te vallen op dit plan. Er worden concrete acties gedefinieerd, aangevuld met een inspiratielijst vol projecten en initiatieven met impact op de waterhuishouding. 

Status

De gemeenteraad keurde het hemelwater- en droogteplan voor Oostrozebeke unaniem goed op 2 mei 2024. 
Het plan en de niet-technische samenvatting van het plan kan je nalezen onderaan deze pagina.

Wat kan je doen als inwoner?

Wil je weten hoe je zelf jouw verharde oppervlakte kan beperken en hoe je regenwater nuttig gebruikt?
Tips zijn te vinden op de website van blauwgroen Vlaanderen.