Groeipakket

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket.

Hoe aanvragen?

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen: 

Het Groeipakket kan aangevraagd worden vanaf vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte.

Meer info?

www.groeipakket.be