Gratis afvalzakken

OCMW Oostrozebeke stelt gratis restafvalzakken ter beschikking voor personen die, op het moment van de aanvraag:

  • leven met chronische incontinentie of chronische stoma, leven met nierinsufficiëntie en thuis dialyseren of in de thuissituatie sondevoeding gebruiken;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke;
  • de leeftijd van 10 jaar bereikt hebben;
  • thuis wonen (niet verblijven in een instelling, een woonzorgcentrum, een serviceflat/assistentiewoning met gemeenschappelijke afvalcontainer of een woon- en leefgemeenschap).

Hoe vraag je dit aan?

Bij de afhaling meldt de aanvrager of zijn vertegenwoordiger zich, met een recent (maximaal drie maanden oud) en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier aan bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis. De aanvraag moet gebeuren tijdens de openingsuren en ten laatste op de laatste werkdag van het betreffende kalenderjaar.

Het aanvraagformulier vind je onderaan in bijlage of kan je bekomen bij de dienst burgerzaken of aan het onthaal van het OCMW/sociaal huis.

Wat krijg je?

20 (inhoud 60 liter) of 40 (inhoud 30 liter) gratis restafvalzakken