Vermijd geuroverlast

Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de “gehinderde” persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen. Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of ademhalingsproblemen (fysieke factor).

In Vlaanderen uit ongeveer 15 % van de ondervraagde personen hun grieven over tamelijke, ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en huishoudelijke activiteiten van burgers. Deze oorzaken van hinder kunnen we samen proberen aan te pakken. Via de onderstaande tips leest u hoe u kunt helpen om zo weinig mogelijk geurhinder te veroorzaken voor uw omgeving:

Stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines. Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart u en uw buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om uw vuur veilig en milieuvriendelijk te houden. Meer info via de infopagina 'hout het gezond' van VMM of in deze brochure van de West-Vlaamse Milieufederatie.

 • Kies een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Uw kachel moet het juiste vermogen hebben;
 • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag u alleen stoken met hout of kolen;
 • Let er op dat uw schoorsteen goed trekt;
 • Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt uw schoorsteen niet optimaal zodat uw vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert;
 • Laat uw verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken;
 • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat;
 • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

Afval verbranden

Afval verbranden is enorm schadelijk voor het milieu en ieders gezondheid en is in bijna alle gevallen verboden! Het aantal pv's nam de laatste jaren sterk toe. Sinds de Vlarem II wetgeving op 4 oktober 2014 werd aangepast, is het ook voor landbouwers is het in de meeste gevallen verboden om groenafval te verbranden! Illegaal afval verbranden kan u dus duur komen te staan. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

 • Sorteer afval. Het meeste afval kunt u kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kunt u gratis op het containerpark deponeren;
 • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kunt u composteren;
 • Wat herbruikbaar is, brengt u het best naar de kring(loop)winkel;
 • Soms kunt u afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.);

Meer info via de website van 'stook slim'

Composteren

Verkeerd composteren kan voor vervelende geurtjes zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk vermeden worden. Onaangename geurtjes zijn hier (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort. Enkele tips:

 • Zorg voor voldoende verluchting;
 • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn (geen beschimmeld materiaal!);
 • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal;
 • Zet de compost regelmatig om;
 • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langs onder door kan;
 • Meer tips via de website van Vlaco of door uw vraag te stellen aan een van onze compostmeesters.

Doe-het-zelf

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is u wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit. Enkele tips:

 • Kies voor watergedragen natuurverven: die zijn milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig hinderlijke geuren af;
 • Waterverdunbare verf (acrylverf) en hybrideverfen bevatten relatief weinig VOS;
 • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf met een Europees ecolabel;
 • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven;
 • Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven;
 • Meer info via de milieuadvieswinkel (kijk bij bouwmaterialen – schilderwerken) of de website van OVAM (kijk bij publicaties: downloads – milieuvriendelijk consumeren: 10 productgroepen kritisch bekeken).

Andere tips

 • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren, ...;
 • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren die een belangrijke hoeveelheid mest produceren in een woonomgeving;
 • Zorg dat uw afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af;
 • Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt;
 • Giet geen afvalstoffen in de riool;
 • Richt indien mogelijk de afvoer van uw dampkap weg van de buren;
 • Controleer regelmatig uw brandstoftank, ook lekken kunnen voor geurhinder zorgen.