Gemeentelijke verordeningen

In onze gemeente zijn twee gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht. U kan de documenten hieronder terugvinden.

naam verordeningdocument
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van baangrachtenlink (17.6 kB)
gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningenlink (41.6 kB)