Gemeentelijke verordeningen

In onze gemeente zijn twee gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht. Je kan de documenten hieronder terugvinden.