Gemeentelijke geboortepremie

GEBOORTEPREMIE

Bij een geboorte wordt aan de moeder een premie van 30,00 euro toegekend onder de vorm van een Oostrobon. De moeder dient op het ogenblik van de geboorte ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Oostrozebeke.

PROCEDURE

De premie wordt automatisch toegekend op basis van de gegevens in het bevolkingsregister. Je ontvangt een brief met ingesloten Oostrobonnen van 30,00 euro.