Gemeentelijke geboorte- en luierpremie

GEBOORTEPREMIE

Bij een geboorte wordt aan de moeder een premie van 30,00 euro toegekend onder de vorm van een Oostrobon. De moeder dient op het ogenblik van de geboorte ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Oostrozebeke.

LUIERPREMIE

Bij de eerste en bij de tweede verjaardag van het kind wordt aan de begunstigde van de kinderbijslag telkens een premie van 30,00 euro toegekend onder de vorm van een Oostrobon. De begunstigde van de kinderbijslag en het kind dienen op het ogenblik van de verjaardag ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Oostrozebeke.

PROCEDURE

De premie wordt automatisch toegekend op basis van de gegevens in het bevolkingsregister. Je ontvangt een brief met ingesloten Oostrobon van 30,00 euro.