Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente vastlegt. Deze visie wordt bepaald in functie van de maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente, een bepaalde buurt in die gemeente of een regio. Elke gemeente is verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. Sinds 13 maart 2006 beschikt de gemeente Oostrozebeke over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan.

Een ruimtelijk structuurplan is nooit "af". Het is een getekend en/of geschreven fase van een stedenbouwkundig proces dat oneindig is. Bij een ruimtelijk structuurplan is het niet de bedoeling om de toekomstige ruimtelijke structuur concreet vast te leggen, in tegenstelling tot wat gebeurt in BPA's en RUP's, het ontwikkelt enkel een globale visie op de ontwikkeling van een gemeente, een provincie, of het Vlaams gewest.