Geen verlenging van maatregelen omgevingsvergunningen door Corona

Gepubliceerd opvrijdag 24 apr 2020 om 08:17

Bij een eerder bericht kon je lezen dat de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van beslissingen werden opgeschort vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Nog niet gestarte openbare onderzoeken konden pas opgestart worden vanaf 25 april 2020.

Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen.

Dit betekent dat:

  • Lopende openbare onderzoeken terug hervat worden vanaf 25 april 2020. De nieuwe einddatum werd aangepast op de affiches en op de website.
  • Nieuwe openbare onderzoeken kunnen opgestart worden vanaf 25 april 2020. De begin- en einddatum zullen op de affiche en op de website vermeld worden. Het inkijken van een dossier kan enkel op afspraak. Hierbij zullen de hygiëne-maatregelen gerespecteerd moeten worden. De afdeling vergunningen en ruimtelijk beleid zal enkel digitaal beschikbaar zijn voor uitleg rond het dossier. Dit wil zeggen dat je jouw vragen via e-mail zal moeten stellen achteraf.
  • De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt slechts verlengd met 30 dagen als de beslissing over de vergunningsaanvraag in eerste administratieve aanleg genomen is uiterlijk op 24 april 2020. De affiche dient aangeplakt te blijven tot het einde van de beroepstermijn. Wanneer de beslissing genomen wordt na 24 april 2020, heeft men terug de normale 30 dagen om beroep in te dienen.
  • De beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, worden niet verlengd.
  • Men kan een vergunning, verleend na 24 april 2020, terug gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld. Bij beslissingen genomen vóór 24 maart 2020 of bekendmakingen die nog lopende waren op 24 maart 2020, kan men slecht gebruik maken van de vergunning de 65ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men ook hier op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep werd ingesteld.