Geen poep op de stoep!

We houden allemaal van een propere buurt, toch?

Niet alleen zwerfvuil is een doorn in het oog, maar ook honden- en andere poep! Hou het dus - samen met anderen - proper en ruim die hondenpoep op!
Neem steeds hondenpoepzakjes mee. Deponeer de volle zakjes in een hondenpoepbuis of vuilnisbak.

Politiereglement

Het politiereglement kijkt verder dan enkel naar eigenaars/begeleiders/houders van honden. Artikel 112 stelt het volgende: "De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en voetpaden, wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met aangepaste middelen verwijderd te worden." Met andere woorden: ook uitwerpselen van o.a. paarden moeten van het openbaar domein verwijderd worden.

Samen voor een propere buurt!