Factuurvoorwaarden

Hoe facturen bezorgen aan het lokaal bestuur

Om een betaling van de facturen te garanderen heeft de gemeente en het OCMW zijn leveranciersboekhouding geautomatiseerd via e-facturatie.

Uw facturen moeten digitaal aangeboden worden:

Alle facturen moeten gericht zijn aan:

Voor de gemeente:

Gemeentebestuur Oostrozebeke
Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
Btw-nummer BE 0207 436 676

Voor het OCMW:

OCMW Oostrozebeke
Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
Ondernemingsnummer: 0212 205 415

Indien u gebruik maakt van het versturen van facturen per e-mail, moet uw e-mail aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De factuur moet als bijlage toegevoegd worden in pdf-formaat;
  • Ons systeem kan per factuur maar 1 pdf-bestand verwerken, de factuur en eventuele bijlagen moeten dus in 1 pdf-bestand zitten;
  • Eén e-mail mag wel meerdere pdf-bestanden (en dus facturen) bevatten;
  • Ons systeem kan geen linken in e-mails verwerken naar allerlei locaties om facturen op te halen. Daar vloeit dus geen verwerking of betaling uit voort.

Om een factuur correct en snel te kunnen behandelen is het belangrijk dat het bestelbonnummer en de contactpersoon van de dienst op de factuur is vermeld.

De gemeente is gedeeltelijk btw-plichtig en valt ook onder de btw-wetgeving. Dat betekent dat alle facturen dienen opgemaakt te worden conform de btw-regelgeving. Indien u in opdracht van de gemeente, onroerende werkzaamheden uitvoert welke onder toepassing van de regelgeving 'btw te voldoen door medecontractant' valt, dient de factuur ook in die zin opgemaakt te worden (netto factuur zonder btw met vermelding 'btw verlegd').

Werkzaamheden in opdracht van het OCMW zijn niet onderworpen aan de btw-regelgeving. Is het  een gebouw voor bewoning en ouder dan 10 jaar, betekent dit dat alle werken in onroerende staat onderworpen zijn aan 6% btw.

Welke vermeldingen moeten opgenomen worden op uw factuur:

https://www.unizo.be/advies/welke-vermeldingen-moeten-er-op-de-factuur-staan-1