European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een legitimatiekaart voor personen met een handicap die de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert door een aantal voordelen te bieden in die domeinen. De voordelen kunnen gaan om toegangskortingen (bijvoorbeeld bij bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark), gratis audio- of videogids, aangepaste rondleidingen, toegankelijke en voorbehouden (parkeer)plaatsen (niet te verwarren met de officieel voorbehouden parkeerplaatsen), …

Op de gemeenteraad van 7 juni 2018 besliste het gemeentebestuur om toe te treden als partner bij de European Disibily Card.

Voor wie

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Voorwaarden

De kaart kan in België gebruikt worden en in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je moet de kaart altijd bij je hebben om de voordelen te krijgen.

Hoe aanvragen

De EDC kan aangevraagd worden bij een van de vijf Belgische instellingen: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, AViQ, Dienst Phare en DSL. Meer info vind je op https://eudisabilitycard.be/nl/waar-aanvragen.

Bedrag

Gratis