Energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw (EPC kNR)

Kleine niet-residentiële gebouwen (niet-woningen) die verkocht of verhuurd worden, moeten sinds 2020 een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig een gebouweenheid is.

Voorwaarden

 • Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet sinds 2020 een geldig EPC hebben. Ook bij verkoop zonder enige vorm van publiciteit is sinds 1 april 2022 een EPC verplicht.
 • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij het vestigen van een nieuwe erfpacht en bij opstalrecht.
 • Het EPC wordt opgesteld per kleine niet-residentiële eenheid.
 • Hoe een EPC er uitziet, kunt u zien in dit voorbeeld-EPC (Niet-residentiële eenheid (oppervlakte max 500 m2)).
  • Op het EPC wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dat gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).
  • In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe het gebouw nog energiezuiniger gemaakt kan worden.
 • Gebruik op Energiesparen.be de online EPC-Wegwijzer om te weten of er een EPC nodig is. (EPC-Wegwijzer is niet bruikbaar in geval van ‘ruilakte’ en ‘gerechtelijke onteigening’.)
 • Bij twijfel of uw pand een kleine niet-residentiële eenheid is, laat u het best een erkend energiedeskundige type A een vooronderzoek uitvoeren.
 • Dit EPC is bedoeld voor kleinere niet-residentiële eenheden. De eenheid mag dus zelf niet groot zijn en mag ook geen deel zijn van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden.
   1. Het betreft een gebouweenheid.
    • De eenheid is in functioneel opzicht zelfstandig en beschikt dus over de nodige voorzieningen voor bijvoorbeeld een bedrijfsmatige functie,
    • De eenheid wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weeg, een erf of een gedeelde circulatieruimte.
   2. De eenheid heeft een niet-residentiële (hoofd)bestemming,
   3. De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m².
   4. Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m² en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter dan 500 m² is.
  • Op energiesparen.be vindt u meer uitleg over ‘niet-residentieel’ en het ‘aaneengesloten niet-residentiële geheel’.
  • Er zijn enkele uitzonderingen.
  • Als er geen EPC nodig is, kan toch de renovatieverplichting van kracht zijn.
  • Bij het te koop en te huur stellen, moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
  • Moment waarop het EPC bij verkoop ten laatste moet beschikbaar zijn:
    • als er publiciteit wordt gemaakt: ten laatste bij de eerste bekendmaking van die publiciteit
    • als er geen publiciteit wordt gemaakt: ten laatste voorafgaand aan het sluiten van de onderhandse akte, of, indien er geen onderhandse akte is, voor het verlijden van de authentieke akte.
   • Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt
    • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van winkel, restaurant of kantoor naar wonen of omgekeerd
    • of als een nieuw EPC is ingediend.

   Procedure

   • Een EPC voor een klein niet-residentieel gebouw moet opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A. Een energiedeskundige type A kan een vooronderzoek uitvoeren om te bepalen of een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig is.
   • Bij het plaatsbezoek moeten de corona-voorzorgsmaatregelen nageleefd worden.