Stookolietank buiten gebruik stellen

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak voor vee.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Voorwaarden

Stookolietank voor het verwarmen van een woning

Tank voor de opslag van minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Leegmaken
  • én reinigen.
  • Verwijderen is niet verplicht.
 • Door wie?
  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal.
 • Certificaat?
  • Als de bovengrondse stookolietank ook wordt verwijderd, stelt de erkende stookolietechnicus sinds 1 oktober 2019 een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
  • Wanneer u de bovengrondse stookolietank alleen laat leegmaken en reinigen, is een certificaat niet nodig.

Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Leegmaken
  • én reinigen
  • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning), opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Termijn?
  • Dit moet gebeurd zijn voor de volgende periodieke controle.
 • Door wie?
  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus.
 • Certificaat?
  • Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Tank voor de opslag van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Bovengrondse tank van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.
  • Ondergrondse tank voor 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning), moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Termijn?
  • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • Door wie?
  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
 • Certificaat?
  • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning

De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen).

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Bovengrondse tank:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.
  • Ondergrondse tank:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Termijn?
  • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • Door wie?
  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
 • Certificaat?
  • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Procedure

Op de website van het Departement Omgeving vindt u een lijst van technici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

 • Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).
  Download de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks
 • Erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen hebben een erkenningsnummer dat bestaat uit: een jaartal (waarin de milieudeskundige voor het eerst werd erkend) + de letter ‘H’ + gevolgd door:

Op in4fuels.be vindt u een overzicht van bedrijven die tanks leegmaken, neutraliseren en/of verwijderen in de lijst van ‘tankprobleemoplossers’ (helemaal onderaan op die webpagina). U kunt ook bijv. in een telefoongids zoeken in de categorie ‘Tankreiniging’.

Bewaar de documenten van de verwerkingsfirma en het certificaat van de erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen zorgvuldig. Bij een verkoop is het aangeraden om deze stukken op te nemen in de verkoopakte en door te geven aan de nieuwe eigenaar.

Regelgeving

VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg.
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen.
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.