Dorpskernvernieuwing AFGEWERKT

Startdatum: 15-06-2020 om 00:00
WERKEN DORPSKERNVERNIEUWING ZIJN GESTART

Op maandag 15 juni 2020 werd het startschot gegeven voor de dorpskernvernieuwing in Oostrozebeke. In het bijzijn van de pers werd de engagementsverklaring rond minder-hinder door de schepen en aannemer ondertekend. Je kan de engagementsverklaring nalezen bij de bijlagen onderaan.

Deze ingrijpende werken situeren zich van kruispunt Ettingen tot en met het kruispunt met de Dalakkerstraat. Het project zal uitgevoerd worden in drie hoofdfases:

 • fase 1: kruispunt Ettingen tot aan het kruispunt met de Stationsstraat;
 • fase 2: kruispunt Stationsstraat (Markt)
 • fase 3: vanaf kruispunt Stationsstraat tot en met kruispunt Dalakkerstraat.

Om alle inwoners en ondernemers van onze gemeente zo goed mogelijk te informeren werden een aantal communicatietools opgemaakt. In de infobrochure wordt meer duiding gegeven over de historiek, het ontwerp, de exacte fasering, de omleidingsroutes, de afkoppeling, het minder-hinderbeleid en de communicatie van de werken. 

Infobrochure Dorpskernvernieuwing (enkel te openen met Chrome, Edge en Firefox)

Update: timing werken dorpskernvernieuwing

(onder voorbehoud van de weersomstandigheden en eventuele coronamaatregelen)

Fase 1: 15 juni 2020 - december 2020

Fase 2: 9 november 2020 - half januari 2021

Fase 3A: 9 november 2020 - eind mei 2021

Fase 3B: 8 maart 2021 - november 2021

Meer info kan je lezen in de nieuwsbrieven.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

De werken zijn opgesplitst in 3 hoofdfases. Iedere fase wordt volledig afgewerkt om de hinder te beperken en de bereikbaarheid van de betrokkenen te garanderen. Tijdens de werken kan je gebruik maken van deze openbare parkings in de gemeente.

Goed om te weten

Heb je vragen over de dorpskernvernieuwing? Surf dan naar https://bit.ly/vragen_formulier en vul het formulier in. We proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden! 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Stuur hiervoor een e-mail met je gegevens naar doortocht@oostrozebeke.be.

De infovergaderingen voor ondernemers en bewoners uit de werfzone werden geannuleerd uit voorzorgmaatregelen. De presentatie vind je terug onderaan de pagina in bijlage.

Nieuwsbrieven dorpskernvernieuwing

Hinder

Omleidingen

De doortocht van de N357 ter hoogte van het kruispunt Ettingen tot het kruispunt Dalakkerstraat zal in verschillende fases niet mogelijk zijn.

De bereikbaarheid van de lokale handelaars zal visueel aangeduid worden.

Het doorgaand verkeer dat niet in de gemeente moet zijn wordt omgeleid vanaf deze 3 punten:

 • rotonde richting Ingelmunster
 • rotonde richting Wielsbeke
 • kruispunt Hoogleenstraat met Tieltsteenweg

Tijdens fase 1 wordt het verkeer omgeleid via:

 • Nieuwstraat
 • Stationsstraat
 • Markt
 • Wielsbekestraat

Tijdens fase 2 en 3 wordt het verkeer omgeleid via:

 • Nieuwstraat
 • Stationsstraat
 • Palingstraat
 • Gaverstraat (verkeer richting Wielsbeke)
 • Dalakkerstraat (verkeer richting Ingelmunster)

De Lijn

Vanaf maandag 3 mei 2021 worden alle bushaltes in Oostrozebeke op alle buslijnen terug bediend.

Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

Als je onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot je vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als je door die openbare werken je vestiging tijdelijk moet sluiten, kan je een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voor meer info: www.vlaanderen.be/hinderpremie

Voor wie is de hinderpremie

De hinderpremie is voorzien voor kleine ondernemingen met maximaal 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De zaak moet vaste openingstijden hebben. De premie richt zich voornamelijk op de detailhandel, horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Men spreekt van ernstige hinder wanneer de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, de werken een oppervlakte hebben van meer dan 50 m² en de werken minimaal 30 opeenvolgende dagen duren.

Aanvragen van de hinderpremie

 • De beheerder van de werken (dit kan de gemeente zijn, de Vlaamse Overheid, Eandis, De Watergroep ...) is verplicht om nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank, genaamd het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein). VLAIO vraagt via GIPOD de hinderzones op, toetst af of er sprake is van 'ernstige hinder' en selecteert de getroffen handelaars die binnen de hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.
 • De geselecteerde handelaars krijgen voor aanvang van de werken een brief vanuit VLAIO.
 • Op basis van deze brief, vraag je zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Je moet dit doen binnen de 30 dagen na de datum van de brief en vóór de geplande einddatum van de werken.
 • VLAIO zal jouw gegevens controleren en het bedrag zo snel mogelijk op jouw rekening overmaken.
 • Bij eventuele sluiting kan je de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
 • Een controle op de correctheid van de verstrekte gegevens is altijd mogelijk.

Bijkomende sluitingspremie

Je kreeg een hinderpremie, maar moet toch sluiten.

Als je de hinderpremie kreeg, maar je bent toch genoodzaakt om te sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kan je één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie wordt toegekend vanaf de 22ste sluitingsdag en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. De aanvraag gebeurt online via www.vlaio.be/hinderpremie en moet uiterlijk op de dag van de sluiting ingediend worden.

Bedragen

Hinderpremie:

 • 2 000,00 euro
 • maximaal één keer per jaar, per periode van hinder

Sluitingspremie:

 • 80,00 euro/sluitingsdag
 • maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder

Meer informatie over de hinderpremie

Wil je meer informatie over de hinderpremie, de procedure en alle voorwaarden? Raadpleeg de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen: www.vlaio.be/hinderpremie
Nog vragen? Bel 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse Overheid.

Ernstige hinder?
Ja

Extra info

Status
Afgeronde projecten
Referentie
Projectnummer ORB3008 - project W210-108
Bouwheer
Aquafin
Studiebureau
Studiebureau Lobelle
Aannemer
NV Devagro
Yves Faveere
Kostprijs

Kostprijs 2 500 000,00 euro

Laatste wijzigingmaandag 20 juni 202215.44