Collectieve plaatsing van IBA's

Waarom?

Naar aanleiding van de Europese kaderrichtlijn water dient het huishoudelijk afvalwater van woningen in 'rode clusters' verplicht individueel gezuiverd te worden tegen 2027.

Om deze doelstelling te halen besloot de gemeente Oostrozebeke om samen met Riopact een systeem van collectieve aanleg van IBA's (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) aan te bieden aan de betrokken eigenaars. Het reglement hiertoe werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2022 en vindt u onderaan deze pagina terug.

Voor wie?

Wie volgens het zoneringsplan in een 'rode cluster' (individueel te optimaliseren buitengebied) woont, is verplicht individueel te zuiveren. De saneringsplicht ligt in dit geval bij de burger. In deze zones is namelijk geen riolering aanwezig en zal er ook geen worden aangelegd.

De betrokken eigenaars werden per brief op de hoogte gebracht en uitgenodigd op de infovergadering op 26 september 2022. 

Aanbod

Werkwijze

Betrokken eigenaars kregen een antwoordformulier in de bus. Het formulier wordt volledig ingevuld terug bezorgd aan de afkoppelingsdeskundige (contactgegevens staan op het antwoordformulier en onderaan deze pagina). 

Binnen een termijn van circa 2 maanden komt de afkoppelingsdeskundige ter plaatse. Op basis van (bouw)plannen, foto's, ... en zo nodig onderzoek ter plaatse (rooktest, kleurtest, ...) worden een plan en kostenraming opgemaakt.

Je kan na het plaatsbezoek nog steeds beslissen of je in het collectief systeem instapt.

Wie betaalt wat?

Gemeente Oostrozebeke en Riopact betalen:

 • de afkoppelingsdeskundige;
 • de plaatsing en het opstarten van de IBA;
 • het onderhoud en de herstellingen gedurende de ganse levensduur van de IBA;
 • de eventuele effluentpomp;
 • het opstarten van de telemetrie.

De eigenaar betaalt:

 • de afkoppelingswerken (scheiden van het afvalwater van het regenwater);
 • de aansluiting en het verbruik van de elektriciteit;
 • de eenmalige aansluitingsbijdrage van 1 810 euro (+ btw). Voor woningen ouder dan 10 jaar bedraagt de btw 6 %. Anderen betalen 21 %.
 • de keuring.

Timing

Volgende uitvoeringstermijn is voorzien in het meerjarenplan: 

 • 2023: Kruisstraat, Lijsterstraat, Beukstraat, Gentstraat, Boomgaardstraat;
 • 2024: Aardemolenstraat, Dentergemstraat, Grotstraat;
 • 2025: alle andere locaties.

Extra info

Het aanbod van het gemeentebestuur is eenmalig. De IBA's worden aangelegd van 2022 tot en met 2025.
Wie niet in het collectief systeem wenst in te stappen, dient zelf tegen 2027 in te staan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. 

Opgelet

Indien de plaatsing van een IBA werd opgelegd in een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, kan geen gebruik worden gemaakt van dit aanbod van collectieve plaatsing. 

Contactgegevens

Voor vragen en een plaatsbezoek contacteert u de afkoppelingsdeskundige Geert Vanwelsenaere via geert.vanwelsenaere@aquafin.be of 0470 19 88 25. 

Externe links