Centrum voor kortverblijf Rozenberg

Wat?

Het woonzorgcentrum beschikt over 3 woongelegenheden voor kortverblijf waarvan twee kamers op de open afdeling en één kamer op de beschermde afdeling.

Voor wie?

Kortverblijf is voor bejaarden voor wie thuisverzorging tijdelijk onmogelijk of problematisch is. Bejaarden kunnen er maximum 90 dagen per jaar verblijven, waarvan maximum 60 aaneensluitend.                     

Wat zijn de stappen?

De bejaarde en/of zijn familie, een ander contactpersoon of een sociale dienst kan voor de bejaarde het kortverblijf voor een welbepaalde periode aanvragen. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan de periode al dan niet toegestaan worden.