Cateringmateriaal (voeding en drank)

Verplichtingen inzake cateringmateriaal (voeding en drank)

Vanuit Europa worden de richtlijnen rond wegwerpmateriaal steeds strenger. De Federale en Vlaamse overheid passen hun wetgeving en decreten in die zin aan. Serveer je op je evenement drank en/of voeding, dan moet je op heden als organisator aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Sinds 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95 % van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het vanaf 15 juni 2023 verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90 % van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Wat betekent dit voor de organisatoren van een evenement?

Wat is een evenement?

 Een evenement wordt ruim gedefinieerd als:

  • een periodieke of eenmalige gebeurtenis op gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis, …
  • publiek aangekondigd
  • op een welbepaald tijdstip
  • tijdelijk
  • waar iedereen welkom is
  • wel of niet tegen betaling
  • op publiek of privaat domein
  • in open of afgesloten ruimte

Het gaat dus over heel veel activiteiten: koffietafels, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, dorps- of wijkfeesten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen, …

Wat te voorzien?

Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90 % van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Vanaf 1 januari 2025 zal het serveren van drank in alle recipiënten voor eenmalig gebruik (ook blikjes en petflessen) bij evenementen volledig verboden zijn.

Let op: drank schenken in glas kan uit veiligheidsoverwegingen verboden worden door de politie.

Uitleendienst gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft 1 000 herbruikbare bekers ter beschikking voor erkende verenigingen.

Met dit aantal kan je een kleiner evenement organiseren. Voor een groot evenement is dit aantal onvoldoende. Hiervoor gaat het gemeentebestuur bij eigen evenementen ook zelf de markt op en kloppen we aan bij de drankenleverancier van de culturele infrastructuur.

Voor grotere evenementen gaan jullie, de organisatoren, dus ook kijken wat er op de markt mogelijk is (of bij jullie drankleverancier).

Wie een evenement organiseert in de culturele infrastructuur kan navraag doen bij de drankleverancier van het gemeentebestuur. 

Meer info