Captatieverbod

Gepubliceerd opdinsdag 19 jul 2022 om 15:37

De debieten en waterpeilen van de West-Vlaamse waterlopen zijn onder invloed van de hoge temperaturen en het uitblijven van betekenisvolle neerslag verder gedaald. Daarom vanaf heden tot nader order: tijdelijk onttrekkingsverbod uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.