Burgemeestersconvenant

Op 14 juni 2018 lanceerden de gemeenten uit "klimaatgroep Midwest" de campagne "een daad voor ons klimaat". Zo willen we gezamelijk alles uit de kast halen om iedereen te informeren en de sensibiliseren over energieverbruik en het effect ervan op ons klimaat. We kunnen namelijk met z'n allen veel meer doen dan we denken! De kleinste inspanning kan al voor een verschil zorgen, zowel in je portemonnee als voor het klimaat.

Europa

De Europese Unie heeft op 9 maart 2007 het pakket ‘Energie voor een Veranderende Wereld’ goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20 % te verminderen door de energie-efficiëntie met 20 % te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20 % te verhogen (20-20-20-doelstellingen). Het oprichten van een 'Covenant of Mayors' (kortweg CoM of Burgemeestersconvenant) is een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie.

Engagement gemeente Oostrozebeke - CoM 2020 en 2030

Op 3 juni 2015 ondertekende onze burgemeester, samen met de burgemeesters uit enkele omliggende gemeenten (Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene), het burgemeestersconvenant onder de naam "Klimaatgroep Midwest". Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant engageert ook de gemeente Oostrozebeke zich om tegen 2020 een CO2-reductie van minimaal 20 % ten opzichte van 2011 te realiseren in volgende sectoren: mobiliteit, openbare verlichting, particuliere huishoudens, tertiaire sector en gemeentelijk patrimonium. Om deze doelstelling te halen zullen in de komende jaren verschillende acties worden ondernomen.

Uit analyse van de cijfers van 2011 (referentiejaar) is gebleken dat:

  • huishoudens instaan voor 52 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • de tertiaire sector instaat voor 13 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • openbare verlichting instaat voor 1 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • particulier en commercieel vervoer instaat voor 32 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • de gemeentelijke vloot instaat voor 0 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • openbaar vervoer instaat voor 1 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke;
  • openbare gebouwen instaan voor 2 % van de CO2-uitstoot in Oostrozebeke.

In totaal werd door bovenstaande sectoren 24 498 ton COuitgestoten in 2011.

Zoals uit bovenstaande analyse blijkt, is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de daling van CO2-uitstoot om de doelstelling van 20 % CO2-reductie te behalen tegen 2020.

In 2019 besliste de gemeente om het engagement ook na 2020 verder aan te gaan, en ondertekende het burgemeestersconvenant (CoM) 2030. De doelstelling is om 40 % CO2-reductie te behalen tegen 2030.

Een greep uit de gemeentelijke acties

Ideeëngids

In voorbereiding van de opmaak van het actieplan voor burgemeestersconvenant 2030 werden klimaattafels gehouden, ontwerpsessies georganiseerd met professionele stakeholders en werd een online enquête verspreid. Op basis van de verzamelde gegevens werd een ideeëngids opgemaakt.

VerLEDden openbare verlichting

Ook de volgende jaren wordt sterk ingezet op openbare verlichting. Zo zal fors geïnvesteerd worden in het vervangen van alle armaturen door LED-armaturen.

Intergemeentelijke renovatiecoach: gratis begeleiding bij renovaties

Vanaf oktober 2018 kan je beroep doen op de intergemeentelijke renovatiecoach voor een gratis begeleiding bij de renovatie van je woning. Die coach maakt onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken van de juiste keuzes. Meer info hierover en over het maken van een afspraak kan je terugvinden via de pagina van de renovatiecoach in Oostrozebeke.

Informatiesessie over duurzame mobiliteit

Op 26 november 2019 organiseerde de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, in samenwerking met Fluvius en BBL een informatiesessie over duurzame mobiliteit.

Doven (en dimmen) openbare verlichting

Een eerste actie die de gemeente heeft uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken is het doven van de openbare verlichting. In samenspraak met Eandis en omliggende gemeenten werd het verlichtingsplan van de gemeente herzien. Er werd een nieuw visieplan (regiomasterplan openbare verlichting) opgesteld waarin voor verschillende types straten in de gemeente (vb. landelijke wegen, lokale verbinding, bovenlokale verbinding, …) een bepaald brandregime werd uitgewerkt. Daarnaast zullen nieuwe verlichtingsarmaturen in de toekomst steevast uitgerust worden met dimbare lichten. Met deze maatregelen zal het gemeentebestuur niet alleen geld uitbesparen, maar ook minder elektriciteit gaan verbruiken en dus minder CO2-uitstoot veroorzaken.

Aankoop duurzame voertuigen

OCMW en gemeentebestuur Oostrozebeke kochten via Eandis twee CNG-voertuigen aan. Eén voor de maaltijdbedeling van het OCMW, één voor de technische dienst. Met deze aankoop werken gemeentebestuur en OCMW Oostrozebeke verder aan de vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’. CNG-voertuigen stoten 20 % tot 28 % minder CO2 uit dan voertuigen op benzine of diesel. Bovendien produceert rijden op CNG 95 % minder fijn stof en NOX en biedt rijden op CNG comfort. Het is veilig, het is opmerkelijk stiller dan rijden op diesel, het leidt tot minder slijtage omdat er minder verbrandingsresidu’s zijn en het tanken is goedkoper.

Het gemeentebestuur plant ook nog verdere aankopen van duurzame voertuigen. Zo werd er eind 2019 een elektrische bestelwagen in gebruik genomen door de dienst patrimonium.

Aankoop elektrische fietsen

Om het aantal verplaatsingen met de wagen tot een minimum te beperken, heeft  de gemeente twee elektrische fietsen aangekocht. Eén elektrische fiets voor de technische dienst en één elektrische fiets voor de administratieve diensten.

Infoavond rationeel energieverbruik

Op 25 april 2016 organiseerde de gemeentelijke milieu- en natuurraad een gratis Energiefit-avond. De avond werd verzorgd door Eandis en Bond Beter Leefmilieu. Tijdens deze infosessie werden een heleboel tips gegeven om op een eenvoudige manier en zonder veel moeite al snel een paar honderd euro per jaar te besparen op de energiefactuur.

Laadplaats elektrische voertuigen en elektrische fietsen

Op het Gemeenteplein kan je zowel je elektrische auto als elektrische fiets laden. Je wagen kan je  laden ter hoogte van het Gemeenteplein, aan de zijde  van het gemeentehuis. Je elektrische fiets kan je elke dag tussen 9 u. en 18 u. laden aan gemeenschapscentrum "O.C. Mandelroos'.