Buitengewone subsidie verenigingen

Erkende verenigingen (jeugd, sport, cultuur, senioren) kunnen voor activiteiten die niet binnen hun gewone werking vallen een buitengewone subsidie aanvragen.