BPA De Ginste

Het bijzonder plan van aanleg De Ginste werd goedgekeurd op 10 september 1984.