Bijzondere plannen van aanleg

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Oostrozebeke de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn konden deze voorschriften in het verleden via een bijzonder plan van aanleg (BPA) verfijnd worden.

Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de bestemmingen en inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde voorschriften. Er zijn verschillende BPA’s van kracht, hieronder vind je een overzicht. Vaak hebben ze betrekking op nieuwe woonwijken of bedrijven.

Plannenviewer - Oostrozebeke

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 23 maart 2006 kunnen bestemmingswijzigingen niet meer via een bijzonder plan van aanleg, maar hanteert men het middel van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen treden in de plaats van en heffen het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg op. Ruimtelijk uitvoeringsplannen kunnen niet zomaar opgesteld worden maar moeten kaderen in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.