Bevraging lokaal dienstencentrum

Een behoefteanalyse zal mee helpen het aanbod te bepalen.

Het OCMW wenst op termijn op de site rond het woonzorgcentrum ‘Rozenberg’ een nieuw lokaal dienstencentrum te bouwen. In afwachting hiervan zal de gemeenschapszaal ‘Tjuf’ fungeren als lokaal dienstencentrum. Momenteel worden de lokalen gebruikt door diverse verenigingen actief in de gemeente en worden de lokalen gehuurd door particulieren. Dit zal verder kunnen, met daarnaast ook een eigen aanvullend aanbod.

Met de start van een lokaal dienstencentrum wil de gemeente en het OCMW in samenwerking met partners:

  • activiteiten organiseren;
  • mensen kansen geven om elkaar te ontmoeten;
  • een plaats aanbieden waar men levenslang kan leren, zich kan ontplooien of een zinvollle vrijetijdsbestelding vinden;
  • een draaischijf worden binnen de thuiszorg en er mee helpen voor zorgen dat mensen die nog zelfstandig thuis willen kunnen en willen wonen dit ook kunnen.

Er zullen, in samenwerking en aanvulling met de bestaande lokale verenigingen, activiteiten ingericht worden. Er zal verder gekeken worden om het thuiszorgaanbod op elkaar af te stemmen. Externen zullen de mogelijkheid hebben om hun dienstverlening aan te bieden. Er zal gekeken worden naar buurthulp en burenhulp zal gestimuleerd worden.

Het OCMW is bezig met de voorbereiding. Er worden een aantal infrastructurele  aanpassingen gedaan, waarbij vooral de toegankelijkheid een uitdaging is. De kleine vergaderzaal zal een bureel worden voor de, nog aan te werven, centrumleider. En er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de verenigingen en de particulieren

Ter voorbereiding willen wij ook  peilen bij iedereen welke behoeften er zijn, zodat wij het aanbod hierop kunnen afstemmen. Zeker is al dat er in de namiddag een cafetaria zal zijn, maar de rest van het programma moet nog bepaald worden.

Wil jij ook deze vragenlijst invullen voor 30 oktober 2022? Dat kan op verschillende manieren:

  • of via het invulblad in het gemeentelijk infoblad, dat je kan afgeven in de bibliotheek, het gemeenschapscentrum ‘O.C. Mandelroos’, de buitenschoolse kinderopvang ‘de Wiemkes’, het gemeentehuis, woonzorgcentrum ‘Rozenberg’ en het sociaal huis.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld het mee helpen openhouden van de cafetaria, het begeleiden van activiteiten, je hobby te delen met anderen,…
Wanneer je interesse hebt, geef je gegevens dan zeker door aan het sociaal huis.

Alvast dank en hopelijk tot binnenkort in het lokaal dienstencentrum!