Beleidsplan missie & visie

Alle Oostrozebekenaars zijn tevreden over hun woon-, werk-, en leefklimaat.

Samen met de federale, Vlaamse en provinciale overheden, het bedrijfsleven, de middenstand, het lokale verenigingsleven en de inwoners zelf, werkt het gemeentebestuur aan een gemeente waar het goed is om te vertoeven.

Het gemeentebestuur verstrekt begrijpelijke informatie aan de inwoners over hun rechten en plichten als burger, is een aanspreekpunt voor mensen met vragen en houdt de inwoners van Oostrozebeke op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente.

Het gemeentebestuur is een klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlener. Iedereen wordt op een persoonlijke en vriendelijke manier bediend, de aangeboden informatie is begrijpbaar, de vragen van de inwoners worden zo snel mogelijk behandeld. De diensten en de voorzieningen van de gemeente kunnen op een eenvoudige manier gebruikt worden.

Het gemeentebestuur zorgt voor een nette en veilige leefomgeving, voorziet en onderhoudt hiervoor de nodige infrastructuur.

Het gemeentebestuur neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het scheppen en onderhouden van de randvoorwaarden voor ontmoeting, opvang, ontplooiing en ontspanning van haar inwoners.

Het gemeentebestuur geeft alle kansen aan duurzaam ondernemerschap in de gemeente en draagt bij aan de economische bloei van de regio. Het gemeentebestuur wil de huidige financiële slagkracht van de gemeente verder verstevigen.

In de confrontatie van deze uitdagingen met de beschikbare materiële en menselijke middelen wordt er steeds gestreefd naar verbetering en duurzaamheid van de werking en een gezond financieel- en personeelsbeleid.

Het gemeentebestuur beoogt een organisatie te zijn met bekwaam personeel en een stimulerende werkomgeving. Het gemeentepersoneel kenmerkt zich door de juiste kwalificaties, betrokkenheid, integriteit, sociale vaardigheid, flexibiliteit en expertise. Een stimulerende werkomgeving veronderstelt een positieve motiverende werksfeer, een goed ingerichte werkplek en hulpmiddelen en uitrusting die tegemoet komen aan de noden en wensen van het personeel.

In de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en het contact met de burgers kenmerkt het gemeentebestuur zich in:

  • respect en waardering voor wie de mensen zijn als mens ongeacht hun takenpakket, maatschappelijke opdracht of de rol die men vervult in de samenleving.
  • geen discriminatie; gelijkheid en eerlijkheid in het contact met de burgers en het toepassen van de wetgeving en afspraken.
  • discretie in de omgang met persoonlijke informatie en privé-leven van burgers en collega's.
  • open en toegankelijke houding voor vragen, kritiek, creatieve ideeën van burgers, collega's en medewerkers.
  • behulpzaamheid als basisvoorwaarde voor samenwerking.

Meerjarenplan 2020-2025

Bij het begin van een legislatuur maakt het gemeentebestuur een meerjarenplan op met de doelstellingen die ze de komende zes jaar willen verwezenlijken. Raadpleeg het infoblad (onderaan bij bijlagen) om een idee te krijgen waar het gemeentebestuur zich de komend jaren op focust. Elke inwoner kreeg het infoblad “Oostrozebeke op koers” in de bus.