Belastingreglement op woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt