Algemeen, zonaal en lokaal deel van het gemeentelijk politiereglement vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 november 2017, het laatst gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2021.