Reglement tot delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen

Datum bekendmaking dinsdag 10 november 2020
Datum besluit donderdag 5 november 2020
Datum zitting donderdag 5 november 2020