Bekendmaking nieuw lokaal materialenplan

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door:

  • de veralgemeende inzameling van bioafval;
  • een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling;
  • correctere inzamelformules voor bedrijven;
  • en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil. 

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het plan loopt tot 2030 en stuurt het afvalbeleid op lokaal niveau tot die tijd.

In het plan staan onder andere

  • de nieuwe gemeentelijke restafvaldoelstellingen;
  • de verplichte gft-inzameling;
  • de komst van de ja/ja-sticker voor op de brievenbu;
  • en zoveel meer...

Het Lokaal Materialenplan, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen: