Begraafplaatsen: herinrichting

Werken aan de begraafplaats

Eind augustus/begin september 2019 starten er op de begraafplaats in het centrum opnieuw werken in het kader van de stapsgewijze omvorming naar het nieuwe ontwerpplan van landschapsarchitect Andy Malengier. Dit plan werd in 2018 bekendgemaakt. 

Allereerst zullen enkele paden worden uitgebroken om een pad in gras aan te leggen volgens het nieuwe ontwerpplan. Vervolgens zal er tussen de grafzerken op bepaalde plaatsen beplanting en lavasubstraat worden aangebracht. Dit om de onderhoudslast binnen de perken te houden en een meer uniform beeld te verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk dat beplanting of losse verharding - die voor en tussen de graven werd aangebracht door de nabestaanden - zal verdwijnen. Dit is in navolging van art. 509 en 510 van het algemeen politiereglement.

De begraafplaats zal door deze werken tijdelijk minder toegankelijk zijn. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Visie

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor velen onder ons de uitgelezen plaats om onze dierbaren te herdenken. Het is belangrijk dat deze herdenking door kan gaan in een mooi en sereen kader. Om aan deze noden en wensen te blijven voldoen en de huidige wetgeving tegemoet te komen (verbod op gebruik van pesticiden) besliste de gemeenteraad om een werkgroep begraafplaatsen op te richten waarin zowel CDV als N-VA Oostrozebeke zetelen. Deze werkgroep maakte een visietekst op en besliste op haar beurt om op basis hiervan een masterplan te laten uitwerken voor de herinrichting van beide gemeentelijke begraafplaatsen.

Landschapsarchitect Andy Malengier werd aangesteld om dit masterplan uit te werken. Het masterplan voor de herinrichting van de begraafplaatsen is gegroeid uit de overtuiging dat, rekening houdend met onze beperkte ruimte, de begraafplaatsen een parkfunctie kunnen bieden voor onze gemeente. De begraafplaatsen zullen een belangrijk groenelement vormen in beide kernen en zullen door de jaren heen evolueren van een statige, ietwat grijze begraafplaats naar een groene parkbegraafplaats. De voorgestelde ontwerpvisie is gericht op een kwaliteitsvolle toekomstvisie voor de herinrichting, het beheer en het gebruik van de begraafplaats.

De begraafplaatsen zullen worden ontdaan van overbodige verhardingen en vergroend worden door middel van het inzaaien van gazon en de aanplanting van hoogstambomen. Rekening houdend met de nieuwe wetgeving op het totaalverbod van pesticiden sedert 2015 is dit de enige oplossing om het beheer op een wettelijke en ecologische wijze uit te voeren.

Het masterplan presenteert eveneens nieuwe voorzieningen voor het ceremoniƫle afscheid, een nieuwe strooiweide, een sterretjesweide en kinderbegraafplaats en een nieuw concept inzake de asbezorging in columbariummonumenten en urnenmonumenten.

De uitwerking van dit masterplan zal gefaseerd verlopen. Hierna volgen enkele impressies van het eindbeeld waarnaar wordt gestreefd tegen 2065.

Begraafplaats Kalbergstraat

De begraafplaats wordt groener en zal worden voorzien van nieuwe vormen van teraardebestelling. Er komen nieuwe types urnenvelden, kleinere columbariumelementen en een urnenbos. De kinderbegraafplaats en sterretjesweide krijgen een aparte, intieme afscheidsruimte. Achteraan de begraafplaats wordt een afscheidsplaats voorzien met zicht op de Mandelvallei. Op deze afscheidsplek kunnen nabestaanden zich rond de kist of urne verzamelen voor een laatste groet aan hun dierbare. Naast de afscheidsplaats wordt een strooiweide voorzien.

De begraafplaats zal in de toekomst via verschillende toegangspunten bereikbaar zijn. Dit via de Kalbergstraat (huidige inkom), de Tieltsteenweg (toekomst) en via het park achter de Zilvertorens (toekomst). Zo zal de begraafplaats verder worden geĆÆntegreerd in het landschap.

Begraafplaats De Ginste

De begraafplaats wordt groener en zal, net als de begraafplaats in de Kalbergstraat, voorzien worden van nieuwe vormen van teraardebestelling. Zo komen er nieuwe types urnenvelden en columbariumelementen. Er wordt een aparte ruimte voorzien voor de kinderbegraafplaats en sterretjesweide. Achteraan de begraafplaats wordt een afscheidsplaats voorzien met zicht op het landschap, waar de nabestaanden zich rond de urne of kist kunnen verzamelen om een laatste groet te brengen. Op de grasvlakte rondom deze afscheidsplaats wordt een nieuwe strooiweide voorzien.