Begraafplaatsen: herinrichting

Werken aan de begraafplaats

Aanleg kinderbegraafplaats

Wie onlangs de begraafplaats in de Kalbergstraat bezocht zag het misschien al: aan de zijde van park Vlasmeersen werden oude struiken gerooid en werden vier nieuwe begraafperken ingericht. 
De vier perken vormen de kinderbegraafplaats. Elk perk voorziet in een andere vorm van begraven: 

  • een perk voor begraven in volle grond;
  • een perk voor asverstrooiing;
  • een foetusweide;
  • een sterretjesweide. 

De aanleg van de kinderbegraafplaats kadert in stapsgewijze herinrichting van de begraafplaats.

Bij teraardebestellingen op het perk voor begraven in volle grond en op de foetusweide kunnen ouders kiezen waar hun kindje precies begraven zal worden. De beschikbare plaatsen zijn aangeduid met tegels.

De perken zijn – in contrast met de rest van de begraafplaats - voorzien van kleurrijke beplanting. In het najaar van 2022 worden nog enkele bomen aangeplant.

Andere werken

Van zodra mogelijk worden paden uitgebroken en vervangen door graspaden. Dit volgens het visieplan, opgemaakt in 2018 (zie hier onder). 

Tussen grafzerken werden op bepaalde plaatsen beplanting en lavasubstraat aangebracht. Dit om de onderhoudslast binnen de perken te houden en een meer uniform beeld op de begraafplaats te verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk dat beplanting of losse verharding - die voor en tussen de graven werd aangebracht door de nabestaanden - verdwenen is. Dit in navolging van artikels 509 en 510 van het algemeen politiereglement.

Begin 2022 werd bij de begraafplaats in de Kalbergstraat een nieuwe parkeerplaats aangelegd en dit ter hoogte van de ingang. 

Visie

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor velen onder ons de uitgelezen plaats om onze dierbaren te herdenken. Het is belangrijk dat deze herdenking door kan gaan in een mooi en sereen kader. Om aan deze noden en wensen te blijven voldoen en de huidige wetgeving tegemoet te komen (verbod op gebruik van pesticiden) besliste de gemeenteraad om een werkgroep begraafplaatsen op te richten waarin zowel CDV als N-VA Oostrozebeke zetelen. Deze werkgroep maakte een visietekst op en besliste op haar beurt om op basis hiervan een masterplan te laten uitwerken voor de herinrichting van beide gemeentelijke begraafplaatsen.

Landschapsarchitect Andy Malengier werd aangesteld om dit masterplan uit te werken. Het masterplan voor de herinrichting van de begraafplaatsen is gegroeid uit de overtuiging dat, rekening houdend met onze beperkte ruimte, de begraafplaatsen een parkfunctie kunnen bieden voor onze gemeente. De begraafplaatsen zullen een belangrijk groenelement vormen in beide kernen en zullen door de jaren heen evolueren van een statige, ietwat grijze begraafplaats naar een groene parkbegraafplaats. De voorgestelde ontwerpvisie is gericht op een kwaliteitsvolle toekomstvisie voor de herinrichting, het beheer en het gebruik van de begraafplaats.

De begraafplaatsen zullen worden ontdaan van overbodige verhardingen en vergroend worden door middel van het inzaaien van gazon en de aanplanting van hoogstambomen. Rekening houdend met de nieuwe wetgeving op het totaalverbod van pesticiden sedert 2015 is dit de enige oplossing om het beheer op een wettelijke en ecologische wijze uit te voeren.

Het masterplan presenteert eveneens nieuwe voorzieningen voor het ceremoniële afscheid, een nieuwe strooiweide, een sterretjesweide en kinderbegraafplaats en een nieuw concept inzake de asbezorging in columbariummonumenten en urnenmonumenten.

De uitwerking van dit masterplan zal gefaseerd verlopen. Hierna volgen enkele impressies van het eindbeeld waarnaar wordt gestreefd tegen 2065.

Begraafplaats Kalbergstraat

De begraafplaats wordt stelselmatig vergroend en werd voorzien van nieuwe types urnenvelden en columbariumelementen. Er werd een aparte kinderbegraafplaats voorzien. Later worden een urnenbos en afscheidsplaats voorzien met zicht op de Mandelvallei. Op deze afscheidsplek kunnen nabestaanden zich rond de kist of urne verzamelen voor een laatste groet aan hun dierbare. Naast de afscheidsplaats zal ook een nieuwe strooiweide voorzien worden.

De begraafplaats zal in de toekomst via verschillende toegangspunten bereikbaar zijn. Dit via de Kalbergstraat (huidige inkom), de Tieltsteenweg (toekomst) en via het park Vlasmeersen (toekomst). Zo zal de begraafplaats verder worden geïntegreerd in het landschap.

Begraafplaats De Ginste

De begraafplaats werd groener en werd, net als de begraafplaats in de Kalbergstraat, voorzien van nieuwe types urnenvelden en columbariumelementen. Later worden een aparte kinderbegraafplaats en sterretjesweide voorzien. Achteraan de begraafplaats wordt een afscheidsplaats voorzien met zicht op het landschap, waar de nabestaanden zich rond de urne of kist kunnen verzamelen om een laatste groet te brengen. Op de grasvlakte rondom deze afscheidsplaats wordt dan ook een nieuwe strooiweide voorzien.