Aziatische hoornaar

Je hoorde zonder twijfel al van de Aziatische hoornaar!

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’. Exoot, want uitheems. Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doet bij ons. De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron. We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk. 

Ons doel is om de nesten van het insect te vinden en ze te verdelgen. En daar kan jij bij helpen!

We willen heel graag dat jullie actief zouden proberen om Aziatische hoornaars waar te nemen én dat jullie concrete waarnemingen ook zouden melden!  Die meldingen kunnen heel eenvoudig en digitaal (zie verder). Waarnemingen van individuele hoornaars vertellen ons dat er een nest in de relatieve nabijheid moet zijn.

Wist je overigens dat er mensen (zogenaamde ‘vespawatchers’) zijn die actief aan nestopsporing doen? Iedere melding van individuele hoornaars is relevant voor hen om de zoektocht naar nesten aan te vatten!

Vinden en melden van Aziatische hoornaars

Lokpotten

Aziatische hoornaars krijg je niet zomaar te zien. Je moet ze actief lokken. Dat doe je met een lokpot. 
Zo’n lokpot fabriceer je heel eenvoudig zélf. Hoe je dat doet? Dat lees je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.   

Herkennen

Melden impliceert herkennen. Voor de leek is ieder groot vliegend insect misschien wel een hoornaar. Opnieuw op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar besteden we de nodige aandacht aan het uiteenhouden van de Aziatische en de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is de inheemse, veilige nuttige en te koesteren neef van de Aziatische hoornaar. 

Melden

Hoe doe je een melding? Bovenaan www.vespawatch.be word je doorgeloodst richting www.waarnemingen.be voor het melden van een individuele hoornaar. Op die website worden alle mogelijke natuurwaarnemingen verzameld.

Geef je een waarneming in? Dan moet je de precieze plek van je waarneming pinnen op een kaart en één of meerdere foto's uploaden. Daarom is de smartphone handig voor meldingen. Je waarneming wordt daarna gevalideerd door een kenner.

Het heeft geen zin om iedere dag een hoornaar op je lokpot te melden.  Doe dat hoogstens één keer per week.  Zolang je meldingen op draaglijke frequentie blijven terugkeren weten we dat er nog een actief nest in de buurt zit. 

Met een lokpot in je tuin, en met meldingen op www.waarnemingen.be mag je jezelf als een volwaardige ‘citizen scientist’ beschouwen, met een gewaardeerde inbreng in heel dit verhaal.

Verdelging

De verdelging van Aziatische hoornaars beschouwen we als "van algemeen belang". Gemeente Oostrozebeke regelt en betaalt daarom verdelgingen van nesten van Aziatische hoornaar op haar grondgebied. Dit in samenwerking met het provinciebestuur.     

Hoe werkt het?

Voor iedereen die denkt een nest te vinden van Aziatische hoornaar, moet er eigenlijk maar één iets gebeuren: het nest via www.vespawatch.be melden. 

Via de button ‘Meld een nest’, word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest (ligging, grootte, hoogte, …). Via een kaart (google maps) kan je het bekende ‘gele mannetje’ pinnen op de exacte locatie van het nest. Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y-coördinaten van. Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoners zelf. Het nest met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar kan namelijk enkel met een foto van haar bewoners. Tot slot bezorg je als melder ook je eigen (contact)gegevens.

Je melding wordt daarna gevalideerd. Dat kan enkele dagen duren.

Als het effectief om een nest van Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger. Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding. De factuur is voor de gemeente.

Opgepast! De verwerkingscyclus neemt wat tijd! Tussen melding en bestrijding kan vlot twee weken en meer gaan. Voor vele nesten hoeft dat geen probleem te zijn. De Aziatische hoornaar is immers op zich een niet-agressieve soort richting mensen, tenzij zijn nest verstoord wordt. 

Ervaar je echter een nest als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf en op eigen kosten de verdelging te organiseren via de brandweer (indien deze de service levert) of een erkend verdelger. Laat evenwel niet na om het nest te melden. Dit is namelijk steeds nuttig in kader van de statistieken rond de soort. Geef dan in het opmerkingenveld "verdelgd op eigen initiatief" aan. Zo vermijden we nodeloze verplaatsingen van onze verdelger. 

Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op : www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.

(foto's met dank aan Vespawatch en Marc Struye)

Externe links