Archief Oostrozebeke

Het archief is enkel toegankelijk op afspraak via

Opzoekingen die gebeuren door de burger zelf zijn gratis. Als de opzoeking gebeurt door een medewerker van het archiefteam wordt 10 euro per begonnen kwartier aangerekend. Een papieren kopie kan tegen betaling afgeleverd worden.

Meer info vind je in het retributiereglement en in het archief- en leeszaalreglement.

Wens je als vrijwilliger in het archief aan de slag te gaan? Neem contact op via archief@oostrozebeke.be. Als vrijwilliger kan je het archiefteam ondersteunen bij het zuurvrij verpakken, klasseren, digitaliseren en inventariseren van archiefstukken en foto’s. Voor ons maak jij echt het verschil!

Onderzoek

Genealogie

Ben je op zoek naar jouw voorouders uit Oostrozebeke? Ben je van plan om een stamboomonderzoek op poten te zetten?

Digitaal geraak je al ver:

  • Start de zoektocht naar je familiegeschiedenis via Vrijwilligersrab https://www.vrijwilligersrab.be/nl. Hier kan je zoeken in de akten van West-Vlaanderen tot en met 1918.
  • Registers ouder dan 100 jaar zijn ook raadpleegbaar op FamilySearch https://www.familysearch.org/en/.  
  • Op de databank van het Rijksarchief is de kans groot dat je veel vindt over je voorouders https://genealogie.arch.be/
  • Het archief in Oostrozebeke bewaart enkele bronnen die je kunnen helpen. Maak een afspraak (archief@oostrozebeke.be) en onze archiefmedewerkers helpen je graag verder. Je kunt de openbare bronnen kosteloos zelf inkijken. Voert de archiefmedewerker de opzoekingen uit, dan is hieraan een kostprijs verbonden.

Akten van de burgerlijke stand

De akten van de Burgerlijke Stand van Oostrozebeke zijn raadpleegbaar vanaf 1797.

  • Overlijdensaktes zijn openbaar na 50 jaar;
  • huwelijksakten na 75 jaar;
  • geboorteakten na 100 jaar.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters van Oostrozebeke zijn raadpleegbaar vanaf 1807. Bevolkingsregisters zijn openbaar na 120 jaar.

Een kopie uit de registers op papier kan tegen betaling afgeleverd worden:

  • 0,25 euro voor een A4-formaat
  • 0,38 euro voor een A3-formaat).

Niet-openbare akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Wens je een uittreksel of afschrift uit niet-openbare akten en bevolkingsregisters? 
Dat kan enkel mits toestemming van de personen waarop de akte of het bevolkingsregister betrekking heeft.

Indien de persoon overleden is of niet wilsbekwaam kan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan, zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad deze toestemming geven.

Indien de persoon die de toestemming moet geven minderjarig is, wordt deze gegeven door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de aanvrager de contactgegevens niet kent van de personen die hun toestemming moeten geven, kan hij bij de aanvraag een communicatie aan deze personen toevoegen die de ambtenaar van de burgerlijke stand doorstuurt in zoverre deze een gekend adres in België hebben. De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op het verzoek van de aanvrager.

Dien je aanvraag in via e-mail via archief@oostrozebeke.be.

Bouwplannen

Het archief bewaart de bouwdossiers van Oostrozebeke vanaf 1912.  

Ben je benieuwd naar de geschiedenis van je huis of wil je verbouwen? 
Neem contact op via archief@oostrozebeke.be.

Voor recente bouwplannen kan je terecht bij de Dienst Omgeving, telkens op afspraak. Je kan bellen of mailen om een afspraak te maken. 

Dienst Omgeving – Ernest Brengierstraat 6 – 8790 Oostrozebeke - 056 67 11 81   Omgeving@oostrozebeke.be

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed https://inventaris.onroerenderfgoed.be/  geeft een overzicht van waardevol bouwhistorisch erfgoed in Vlaanderen.

Opname in de inventaris betekent niet dat een gebouw beschermd is.

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is vastgesteld. Dit betekent dat er een aantal rechtsgevolgen van kracht zijn voor de opgenomen gebouwen. Ga op zoek naar bouwkundige relicten, landschappen, personen of plaatsen en ontdek welke woningen zijn opgenomen in de inventaris.

Regionale geschiedenis

Heb je voeling met cultureel erfgoed of ben je geïnteresseerd in  de geschiedenis van Oostrozebeke? Ben je geschiedkundige of student?

Indien je onderzoek doet naar een specifiek onderwerp, kan je voorafgaandelijk je vraag bezorgen aan onze archiefmedewerkers die je graag op weg helpen. Neem contact op via archief@oostrozebeke.be.

Daarnaast kun je ook terecht bij de Werkgroep Oostrozebeeks Erfgoed die onder andere over een collectie rouwbrieven, bidprentjes, fotocollecties en affiches beschikt. De (digitale) ontsluiting hiervan is nog in uitwerking.

Meer info en contact via: https://www.oostrozebeke.be/werkgroep-oostrozebeeks-erfgoed