Arbeidsreglement, rechtspositieregeling en deontologische code

Arbeidsreglement

Een arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van werknemer en werkgever. Je vindt er informatie over onder andere de arbeidsduur en rustpauzes, de toepassing van eventuele disciplinaire sancties, wat je moet doen als je ziek bent of het slachtoffer bent van pesten of seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het arbeidsreglement van toepassing op het personeel van het woonzorgcentrum Rozenberg is van toepassing vanaf 1 januari 2024.

De overige arbeidsreglementen op deze pagina zijn van toepassing vanaf 19 december 2022.

Rechtspositieregeling

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. Hierin bepaalt het bestuur zelf het statuut van hun personeel, weliswaar binnen bepaalde regelgeving. In de rechtspositieregeling vind je onder meer de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingsregelingen, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.

De rechtspositieregeling van toepassing op het personeel van het woonzorgcentrum Rozenberg is van toepassing vanaf 1 oktober 2023. De overige rechtspositieregelingen op deze pagina zijn van toepassing vanaf 1 juli 2023.

Deontologische code

De deontologische code bevat de belangrijkste rechten, plichten en waarden die de houding van elk personeelslid bepalen. De deontologische code is opgenomen in de bijlage van de arbeidsreglementen die van toepassing zijn vanaf 19 december 2022 en 1 januari 2024.