Algemene informatie recyclagepark

Het recyclagepark is een terrein waar je gesorteerd afval in de daartoe bestemde containers kan deponeren.

Het recyclagepark wordt beheerd en uitgebaat door I.V.I.O.

Enkel natuurlijke personen vanaf 12 jaar die in het bezit zijn van een geldige elektronische identiteitskaart (e-ID) en die woonachtig zijn in het werkingsgebied van I.V.I.O. en personen die in het bezit zijn van een elektronische toegangskaart (eTK) kunnen zich aanmelden op alle recyclageparken. Deze personen mogen op elk recyclagepark van I.V.I.O. hun afval deponeren, binnen de bepalingen van het reglement.

Op donderdag is het recyclagepark gesloten.

Voor de praktische gang van zaken, dienen alle bezoekers 15 minuten na sluitingstijd het recyclagepark verlaten te hebben.

Tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen voor particulieren.

Sluitingsdagen recyclageparken in 2024: 1/1, 2/1, 19/3, 30/3, 1/4, 1/5, 9/5,  20/5, 11/7, 15/8, 24/9, 1/11, 2/11, 11/11, 25/12, 26/12

Lange wachtrij?

Wil je nakijken of je vlot op het recyclagepark zal raken? Bekijk dan de webcambeelden aan de ingang via de website van I.V.I.O. De beelden zijn een half uur voor opening beschikbaar. 

Wegwijs op de recyclageparken

Voor de eerste maal naar het recyclagepark? Of benieuwd hoe het precies werkt? Raadpleeg dan zeker de infobrochure onderaan deze pagina.

Welk afval mag ik aanbrengen?

 • astbesthoudend afval;
 • autobatterijen;
 • batterijen (Bebat);
 • beeldbuishoudend afval;
 • puinafval (bouw);
 • frituurolie en frituurvet;
 • gekleurd glas;
 • groenafval;
 • grofvuil;
 • groot wit;
 • gyproc en rotswol;
 • harde plastics;
 • houtafval;
 • inert materiaal;
 • isomo;
 • KGA;
 • kledij;
 • koel en vries;
 • matrassen (proper, droog en niet beschadigd)
 • metaal;
 • motorolie;
 • overige AEEA;
 • papier en karton;
 • TL-lampen;
 • plat glas (in grote hoeveelheid);
 • wit glas;
 • herbruikbare materialen bestemd voor de Kringwinkel.